Om telefonförsäljning gått fel

Du trodde att du sa ja till ett gratis provpaket eller mer information. Men istället fastnade du i ett dyrt avtal. Här kan du läsa om vad du ska göra när det gått fel.

Många konsumenter upplever att de luras av telefonförsäljare. Och ofta är det svårt att komma i kontakt med oseriösa företag och lösa tvisten man har hamnat i. Men betala aldrig en faktura om du inte har sagt ja till att köpa något. Det är företaget som måste bevisa att det finns ett avtal mellan dig och företaget och att du ska betala fakturan. Om du är osäker på om du har ingått ett avtal kan du be att få ta del av ljudfilen från samtalet.

Läs mer om oseriös telefonförsäljning på Telekområdgivarnas webbplats

Bestrid fakturan

Om du har fått en faktura på något som du inte anser att du har beställt ska du inte betala fakturan. Du ska bestrida fakturan. Det betyder att du skriver till företaget och berättar att du anser att fakturan är felaktig och varför den är felaktig. Spara alla handlingar du har fått av företaget och ta kopior av alla meddelanden du har skickat så att du kan bevisa att du har bestridit fakturan.

Läs mer om hur du bestrider en felaktig faktura

Betalningspåminnelse och inkasso

Om du inte betalar fakturan kan det hända att företaget skickar betalningspåminnelser och inkassokrav till dig. De kan också hota med att du kan få en så kallad betalningsanmärkning om du inte betalar. Men du riskerar inte att få en betalningsanmärkning så länge du bestrider fakturorna, det vill säga att du skriver till företaget och förklarar att du inte har ingått ett avtal med företaget. Bestrid även till inkassobolaget om företaget använder ett sådant.

Om företaget väljer att gå hela vägen till Kronofogden och du får ett så kallat betalningsföreläggande riskerar du inte heller en betalningsanmärkning om du bestrider betalningsföreläggandet. Fortsätt bestrida fakturan. Företaget måste gå hela vägen till domstol och där bevisa att ni har ett avtal och att du är betalningsskyldig för att du ska kunna få en betalningsanmärkning.

Men kom ihåg att bestrida alla fakturor hela tiden. Och spara kopior på allt du skickar. Om du inte gör någonting alls kan du få en betalningsanmärkning och hamna i Kronofogdens register.

Om du hamnar i en tvist med ett företag kan du även anmäla till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som prövar tvister mellan konsumenter och företag.

Personlig rådgivning

Om du har hamnat i en tvist med ett företag som kontaktat dig på telefon kan det vara svårt att göra rätt. Konsumentvägledare i din kommun kan ge dig gratis rådgivning i sådana här frågor.

Ta reda på kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun