Finansiella tjänster och telefonförsäljning

Det finns särskilda regler för finansiella tjänster och telefonförsäljning. Du kan till exempel inte ingå ett avtal om rådgivnings- eller förvaltningstjänster för premiepension över telefon.

Vid telefonförsäljning gäller normalt att du blir bunden av ett avtal när du under samtalet säger ja till att köpa något. Men vid försäljning av rådgivnings- och förvaltningstjänster för premiepension finns undantag. Om du säger ja under telefonsamtalet är du även tvungen att acceptera avtalet genom att skriva under en skriftlig bekräftelse innan avtalet blir giltigt. Undantaget står i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Företaget måste i rimlig tid innan avtal ingås lämna relevant information och avtalsvillkoren till dig. Om ett företag utför tjänster åt dig trots att det inte finns något giltigt avtal är du inte betalningsskyldig för tjänsten.

Om du blir kontaktad av premiepensionsrådgivare

Ångerrätt för finansiella tjänster

Du har 14 dagar på dig att ångra dig när du har köpt något via telefon. Om du köper en finansiell tjänst börjar de 14 dagarna räknas från dagen du ingår avtalet men tidigast den dag du fick information och avtalsvillkor i skriftlig form. Vid avtal om livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande är ångerrätten 30 dagar.

Säljaren ska tydligt informera dig om ångerrätten. Du ska få veta att du har ångerrätt, hur lång tid du har på dig och hur du gör för att använda den. Du ska få informationen skriftligt. Det kan vara i ett brev eller i ett e-postmeddelande.

Läs mer om ångerrätten och hur du utnyttjar den

Hur ska jag göra för att ångra?

Meddela säljaren att du ångrar dig. Du kan meddela företaget på vilket sätt du vill men det är säkrast att göra det skriftligt och se till att spara en kopia som bevis.

Inom 30 dagar från att du meddelat säljaren att du vill ånga dig ska du betala tillbaka de belopp och det material som du fått från företaget. Om du i stället har betalat till företaget ska det snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka dina pengar.

Undantag från ångerrätten

Det finns finansiella tjänster som ångerrätten inte gäller för. Den gäller till exempel inte för följande:

  • Om priset på den finansiella tjänsten kan öka eller minska på grund av upp- och nedgångar på marknaden, som gör att priset ändras under den tid ångerrätten normalt sett gäller, och säljaren inte kan påverka prisskillnaden. Till exempel om du som konsument köper aktier idag till ett visst pris så har det priset förändrats om två veckor eftersom priset ”rör sig” eller ändrar sig beroende att det är så marknaden fungerar. Du kan därför inte ångra dig om två veckor på grund av att värdet på aktien gått ned.
  • Om en kredit är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller för försäkring där giltighetstiden är en månad eller mindre.
  • Om du och företaget, på din begäran, redan har utfört sina åtaganden i samband med avtalet.

 

vid avtal om livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande är ångerrätten 30 dagar

Tipsa om sidan