Finansiella tjänster och telefonförsäljning

Det finns särskilda regler för finansiella tjänster och telefonförsäljning. Här kan du läsa om vad som gäller.

Det krävs en skriftlig bekräftelse av dig som konsument för att ett avtal som ingåtts genom telefonförsäljning ska vara giltigt. Om ett företag utför tjänster åt dig trots att det inte finns något giltigt avtal är du inte betalningsskyldig för tjänsten. Företaget måste snarast efter det att avtalet har ingåtts lämna relevant information om villkoren till dig.

Ångerrätt för finansiella tjänster

Du har 14 dagar på dig att ångra dig när du har köpt något via telefon. Om du köper en finansiell tjänst börjar de 14 dagarna räknas från dagen du ingår avtalet men tidigast den dag du fick information och avtalsvillkor i skriftlig form. Vid avtal om livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande är ångerrätten 30 dagar. 

Säljaren ska tydligt informera dig om ångerrätten. Du ska få veta att du har ångerrätt, hur lång tid du har på dig och hur du gör för att använda den. Du ska få informationen skriftligt. Det kan vara till exempel i ett brev, sms eller ett e-postmeddelande.

Läs mer om ångerrätten och hur du utnyttjar den

Hur ska jag göra för att ångra?

Meddela säljaren att du ångrar dig. Du kan meddela företaget på vilket sätt du vill men det är säkrast att göra det skriftligt och se till att spara en kopia som bevis.

Inom 30 dagar från att du meddelat säljaren att du vill ånga dig ska du betala tillbaka de belopp och det material som du fått från företaget. Om du i stället har betalat till företaget ska det snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka dina pengar.

Undantag från ångerrätten

Det finns finansiella tjänster som ångerrätten inte gäller för. Den gäller till exempel inte för följande:

  • Om priset på den finansiella tjänsten kan öka eller minska på grund av upp- och nedgångar på marknaden, som gör att priset ändras under den tid ångerrätten normalt sett gäller, och säljaren inte kan påverka prisskillnaden. Till exempel om du som konsument köper aktier idag till ett visst pris så har det priset förändrats om två veckor eftersom priset ”rör sig” eller ändrar sig beroende att det är så marknaden fungerar. Du kan därför inte ångra dig om två veckor på grund av att värdet på aktien gått ned.
  • Om en kredit är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller för försäkring där giltighetstiden är en månad eller mindre.
  • Om du och företaget, på din begäran, redan har utfört sina åtaganden i samband med avtalet.