Telefonförsäljning

Om ett företag kontaktar dig via telefon i syfte att ingå ett avtal krävs det att du skriftligen bekräftar erbjudandet för att avtalet ska vara giltigt. Här kan du läsa om din ångerrätt vid telefonförsäljning, hur skriftlighetskravet fungerar och vad du kan göra själv för att minska mängden samtal från telefonförsäljare. För finansiella tjänster finns det specialregler.