Köpa av privatperson

Konsumentlagstiftningen gäller inte vid ett köp mellan privatpersoner. Det innebär att du inte har samma rättigheter som när du handlar av ett företag.

När du köper något av en privatperson gäller köplagen. Den är inte tvingande, vilket betyder att du och säljaren kan komma överens om andra bestämmelser än vad lagen säger. Säljaren kan exempelvis välja att sälja en begagnad vara i befintligt skick.

Om varan inte är som du förväntade dig

Vid ett privatköp är utgångspunkten att det som du och säljaren har avtalat om, är det som gäller. Om du köper en vara i befintligt skick kan du därför inte räkna med att varan är felfri. Men varan kan ändå anses felaktig om:

  • varan inte är som säljaren har sagt
  • varan är i mycket sämre skick än du kunde förutsätta, till exempel utifrån vad varan kostar
  • säljaren har låtit bli att berätta för dig om fel av mer allvarlig karaktär som hen kände till

Allmänna reklamationsnämnden prövar inga tvister om du köpt en vara eller tjänst av en privatperson. Om du får problem med varan efter köpet och du och säljaren inte kommer överens, kan du kontakta tingsrätten.

Läs mer om köplagen

Tänk på att avtala om ångerrätt

När du handlar av en privatperson, exempelvis på Blocket, kan du inte ångra dig på samma sätt som om du handlar av ett företag. För att ångerrätt ska gälla måste du och säljaren ha kommit överens om det innan köpet.

Läs mer om ångerrätt

Använd gärna köpekontrakt

Konsumentverket har tagit fram några mallar till köpekontrakt för köp mellan privatpersoner. Bland annat finns mall för köp av personbil, husbil, husvagn, båt, mc, moped och skoter. 

Gå till kontrakt och mallar på Konsumentverkets webbplats

Ansvaret för transporten

Det är den som ansvarar för transporten som ska stå för eventuella skador som uppkommer på varan under transporten. Om ni inte har kommit överens om när ansvaret ska övergå så sker det när varan är avlämnad enligt köplagens bestämmelser.

Läs hela köplagen på regeringens webbplats

När är varan avlämnad?

Om du ska hämta varan hos säljaren ska varan finnas där tills du har hämtat den. Ansvaret för varan går över från säljaren till dig när du har hämtat varan.

Om en vara transporteras till dig av säljaren är varan avlämnad först när den överlämnas till dig. Om transporten sker med hjälp av ett transportbolag anses varan avlämnad när den lämnas till transportören. Skulle skador uppstå under transporten får du i sådana fall kräva ersättning från transportbolaget. Om varan lämnas till en transportbolag men transporten sker inom samma ort sker avlämnandet först när varan har överlämnats till dig. Säljaren ansvarar då för eventuella transportskador och får kräva ersättning från transportbolaget.

Säljarens och köparens vårdplikt

Det finns en bestämmelse i köplagen om att båda parter har så kallad vårdplikt. Det innebär att om en vara inte hämtas i tid av köparen ska säljaren ta hand om varan åt köparen. Detsamma gäller om köparen har fått varan, men av någon anledning ska lämna tillbaka den till säljaren. Tills detta sker ska köparen ta hand om varan åt säljaren.