Handla på sajter utanför EU

logotyp delfinansieras av eu-kommissionen

När du beställer en vara från ett land utanför EU räknas det som privatimport. Det betyder att du alltid måste betala moms, och ofta även tull och andra avgifter. Dessutom har du inte samma konsumentskydd som när du handlar en vara från ett EU-land.

Tullavgiften är olika för olika varor och beror på hur mycket varan kostar och vad det är för slags vara. Det är oftast en procentsats som beräknas på varan inklusive frakt och eventuell fraktförsäkring. Grundregeln är att du ska betala tull om varan kostar mer än 1 700 kronor. Moms måste du alltid betala. För de flesta varor är momsen 25 procent.

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige.

Att handla från ett annat land och länk till appen Tullregler på Tullverkets webbplats

Om tull och moms vid handel på sajter utanför EU på Konsument Europas webbplats

Konsumenträttigheter

Om du handlar från ett land utanför EU är det inte säkert att du skyddas av EU:s konsumentlagstiftning. Om det är lagstiftningen i säljarens land som gäller är det inte säkert att du har rätt att ångra eller reklamera beställningen på samma sätt som om säljaren fanns i ett EU-land. Det är då viktigt att ta reda på vilken policy företaget har. Försök att få information om reklamationer och säljarens ansvar för eventuella fel. Den tid en säljare ansvarar för fel kan skilja sig mycket mellan olika länder. Det kan också vara klokt att ta reda på om en garanti följer med och om det finns något företag i Sverige eller inom EU som kan hjälpa till om problem uppstår.

Det kan vara svårt att få hjälp om du får problem efter att ha handlat från ett land utanför EU. Om du har handlat från Norge eller Island kan du kontakta Konsument Europa för assistans. Observera att Konsument Europa inte kan hjälpa dig om du har en tvist med ett företag som har sitt säte utanför EU, Norge eller Island. Många konsumentorganisationer världen över är medlem av Consumers International. På deras webbplats kan du läsa om grundläggande konsumenträttigheter och leta efter en konsumentorganisation i det land som säljaren finns i.

Läs mer på Consumers Internationals webbplats

E-handel från företag i USA

Om du e-handlar från USA är ett tips att kontrollera om företaget du vill handla ifrån finns med i branschorganisationen Better Business Bureau's (BBB) online-rapport. BBB är USA:s största branschorganisation med syftet att främja god affärsetik. 

Om du vill klaga på en vara du har köpt vänder du dig i första hand direkt till företaget. Kommer du inte överens med företaget kan du vända dig till BBB. Kom ihåg att enbart företag som är medlemmar i BBB är skyldiga att acceptera BBB som medlare/tvistlösare. I övriga fall bygger det helt på frivillighet.

Amerikanska branschorganisationen Better Business Bureaus webbplats (engelska)

Läs mer om att handla från USA på Konsument Europas webbplats

Förfalskningar och förbjudna varor

Kom ihåg att varor som är tillåtna att sälja i andra länder kan vara förbjudna i Sverige. Kontrollera om varan du vill köpa är tillåten innan du beställer den. Tänk också på att varor som säljs på nätet kan vara förfalskningar. Var extra försiktig om priset på varan är orimligt lågt.

Information om förbjudna varor och förfalskningar på Tullverkets webbplats