Handla i butik

Butiken måste följa prisinformationslagen. Det innebär att butiken måste informera om priset på ett tydligt sätt.

När du handlar i butik är företaget som driver butiken skyldigt att följa prisinformationslagen.

Priset på varan måste visas

Du har rätt att få information om pris och jämförpris på varan. Priset måste stå på ett korrekt och begripligt sätt.

Priset ska anges inklusive moms och andra skatter. Det gäller både i butiken och i butikens skyltfönster. På en vara som du ser i en butik eller i ett skyltfönster ska priset stå antingen på förpackningen, på en hyllkantsetikett eller i en prislista i närheten.

Om varan inte är märkt med en prislapp ska det finnas en prisfrågeterminal där du kan scanna av varan. Ett undantag finns för riktigt små butiker. Till exempel handel över disk.

Huvudregeln är att priset ska stå skriftligt. Priset får anges muntligt om det är likvärdigt med skriftlig information. Till exempel i mindre butiker med manuell betjäning eller om varan köps över disk.

Jämförpris är viktigt

Du har rätt att kunna jämföra varor. Priset för en vara ska anges dels per förpackning dels per kilo, liter, meter eller det mått som används för varan. För varor som säljs i lösvikt räcker det med jämförpris.

Jämförpriset finns för att du som konsument ska kunna jämföra varor och se vilken som är billigast oavsett förpackningsstorlek.

Ett pris i annonsen, ett annat i butiken

Ibland blir priset i annonsen fel. Du har trots det inte rätt att köpa en vara eller tjänst till priset som finns i annonsen. Uppgifter i reklam anses inte vara bindande för annonsören. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst till det pris du såg i annonsen.

Mer om fel pris i annonsen

Fel pris i butiken

Det är inte tillåtet att lämna oriktiga prisuppgifter. Om prisuppgiften är felaktig kan detta anmälas till Konsumentverket.

Men du kan inte kräva att få köpa varan till det pris som står på hyllkanten då ett bindande avtal träffas först framme vid kassan. Du kan dock ångra dig om priset visar sig vara felaktigt. 

Vad du kan göra om företaget bryter mot lagen

Först och främst kan du informera säljaren om bristerna i butiken. Du kan också anmäla företaget till Konsumentverket som kontrollerar att butiker följer prisinformationslagen. Om du och butiken inte är överens om att priset varit uppenbart felaktigt kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. 

Om prisinformationslagen

Så här anmäler du till Allmänna reklamationsnämnden