Välja personlig tränare

Innan du tecknar avtal med en personlig tränare (PT) bör du läsa igenom avtalet noga. Där ska finnas uppgifter om pris, uppsägningstid, förlängning och andra konsumenträttsliga villkor. Ta även reda på vilken utbildning tränaren har. En PT ska ha tillräcklig kompetens för att kunna bedöma vilken typ av träning din kropp klarar av.

Den personliga tränaren erbjuder dig en tjänst och omfattas då exempelvis av produktsäkerhetslagen. Även om konsumenttjänstlagen inte gäller för PT-tjänster går det ofta att använda även delar av denna. Det innebär bland annat att tjänsten ska vara säker och inte medföra någon risk, eller bara en låg risk, för din hälsa och säkerhet. Det innebär också att du som konsument har ett ansvar att berätta om dina mål, förutsättningar och eventuella begränsningar för att träna. Köper du mer än bara några timmar träning ska du be om en skriftlig träningsplan.