Välja personlig tränare

När du ska välja en personlig tränare (PT) är det viktigt att först ta reda på vilken utbildning tränaren har. En PT ska ha tillräcklig kompetens för att kunna bedöma vilken typ av träning din kropp klarar av. Innan du tecknar avtal med en PT bör du även läsa igenom avtalet noga. Där ska finnas uppgifter om pris, uppsägningstid, förlängning och andra konsumenträttsliga villkor.

Den personliga tränaren erbjuder dig en tjänst och omfattas då av produktsäkerhetslagen. Det innebär bland annat att tjänsten ska vara säker och inte medföra någon risk, eller bara en låg risk, för din hälsa och säkerhet. Det innebär också att du som konsument har ett ansvar att berätta om dina mål, förutsättningar och eventuella begränsningar för att träna. Du ska även få tillräckligt med information så att du själv kan avgöra om du klarar övningarna.

Även om konsumenttjänstlagen inte gäller för PT-tjänster går det ofta att använda delar av denna, till exempel om träningen inte genomförs enligt planen.

Konsumentverket har tagit fram en vägledning för personliga tränare och det finns riktlinjer för utbildning av PT. Här på webbplatsen kan du även läsa lite tips att tänka på när du ska välja gym.

Vägledning för personlig tränare på konsumentverket.se

Riktlinjer för utbildning till PT på SiS webbplats

Information om att välja gym här på webbplatsen