Dina rättigheter vid strömavbrott

Om du har drabbats av ett sammanhängande elavbrott i minst 12 timmar kan du ha rätt till avbrottsersättning från elnätsföretaget.

De allra flesta elavbrott ligger inom elnätsföretagets ansvar, men det finns undantag. Har elavbrottet berott på en händelse av exceptionell karaktär, då elnätsföretaget kan visa att avbrottet ligger utanför företagets så kallade kontrollansvar, har kunden inte rätt till avbrottsersättning.

Ersättning vid elavbrott

Om du har drabbats av ett sammanhängande elavbrott i minst 12 timmar ska du automatiskt få avbrottsersättning från elnätsföretaget.

Ersättningen är då 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 900 kronor. Storleken på ersättningen ökar sedan i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 900 kronor, per varje påbörjad 24-timmarsperiod. Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå.

Om du inte får någon ersättning ska du kontakta elnätsföretaget. För att få ersättning måste du göra ditt anspråk inom två år.

Skador på grund av elavbrott

Du kan också ha rätt till skadestånd från elnätsföretaget om du har drabbats av skador på grund av elavbrott. Detta gäller oavsett avbrottets längd.

Försäkringsbolagen kan också ersätta vissa skador som orsakats på grund av elavbrott, via din hem- eller villaförsäkring.

Hjälp med ersättningskrav

Om du behöver hjälp med avbrottsersättning eller andra ersättningskrav till följd av avbrottet kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå eller till en kommunal konsumentvägledare. Om du inte är nöjd med ett beslut om ersättning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Till Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Förbered dig

Försök att tänka igenom vilka konsekvenser ett elavbrott får för dig så att du kan förbereda dig. I Energimyndighetens broschyr Elavbrott - vad gör jag nu? finns det en checklista som du kan utgå ifrån.

Läs broschyren "Elavbrott - vad gör jag nu?" på Energimyndighetens webbplats

Hjälpte artikeln dig?