Byta elhandelsföretag

Om du ska byta elhandelsföretag ska du vara ute i god tid på grund av eventuell bindnings- och uppsägningstid i ditt nuvarande avtal. Se till att säga upp ditt nuvarande elavtal i tid och att du jämför priser och avtalsvillkor när du väljer ett nytt.

Observera att du inte kan byta elnätsföretag. Du kan bara teckna elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet i området där du bor.

Bytet av elhandelsföretag sker genom elavtal

Du byter enklast elhandelsföretag genom att teckna ett nytt elavtal med ett annat företag. Bytet sker automatiskt av det nya elhandelsföretaget, men du måste själv säga upp ditt gamla elavtal annars riskerar du att debiteras en så kallad brytavgift.

Innan du tecknar ett nytt avtal behöver du ta ställning ställning till följande:

  • Vilken pristyp du vill ha, fast eller rörligt? 
  • Bindnings- och uppsägningstid. 
  • Startdatum för det nya avtalet och uppsägning av det befintliga.
  • Granska elavtalets särskilda villkor så att det inte innehåller några överraskningar. Kontrollera särskilt det som gäller fullmakter, lösenavgifter vid avtalsbrott samt om avtalet kan sägas upp om du flyttar.
  • Observera att jämförpriset kanske inte inkluderar kostnader för tilläggstjänster. Läs villkoren för att kontrollera om det kan tillkomma kostnader för till exempel försäkringar, trygghetspaket och banktjänster som gör avtalet dyrare än du trott.

Se jämförelser mellan kostnader för olika avtalstyper hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Tips och råd inför byte av elavtal hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Se film om skillnaden mellan de olika elavtalen på youtube.com

Jämföra elpriser

Det finns omkring 130 elhandlare i Sverige att välja mellan. Elpriskollen.se är en tjänst där du kan jämföra elpriser på de vanligaste elavtalen från samtliga elhandlare i Sverige.

Jämför el och elavtal med Elpriskollen.se  

Elbolagen med många klagomål

Konsumenternas energimarknadsbyrå publicerar nu en lista på elhandelsföretag som det klagats mycket på hos byrån och tips till den som har eller vill teckna avtal med något av företagen.

Se klagomålslistan hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Ursprungsmärkt el

Hur din elförbrukning påverkar miljön beror i första hand på hur elen producerats, el är som produkt inte klassad som miljöfarlig.

Energikällor i Sverige är t.ex. vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. All el, oavsett energikälla, ursprungsmärks för att visa med vilken energikälla elen som säljs har producerats. Ursprungsmärkningarna säljs av elproducenter till elhandelsföretag eftersom all el som säljs ska ha en ursprungsmärkning när den säljs till elkunden.

Det finns olika miljömärkningar av el, ofta baseras de på systemet för ursprungsmärkning av el. Märkningarna bygger på att lika mycket el med det ursprung som märkningen utlovar matas in i elsystemet, som mängden el du använder det året.

Vissa elhandelsföretag tar ut en särskild avgift för den ursprungsmärkta elen, andra inkluderar kostnaden för ursprungsmärkningen i ditt elpris. Om du inte väljer ursprungsmärkt el från någon särskild energikälla får du el från den s.k. residualmixen som är en blandning av el från s.k. förnybar elproduktion, kärnkraftsproducerad el och el från produktion med fossilbränsle.

Hjälp finns

Om du är missnöjd med ditt elhandelsföretag eller elnätsföretag ska du börja med att kontakta kundservice hos företaget eller den som har handlagt ditt ärende.

Konsumenternas energimarknadsbyrå har expertis om konsumenters rättigheter på elmarknaden och ger oberoende vägledning. Du kan vända dig till byrån för information om till exempel val av elavtal eller om du inte är överens med ett elbolag.

Till Konsumenternas energimarknadsbyrå

Gå till Klagoguiden hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå