Byta elhandelsföretag

Om du ska byta elhandelsföretag ska du vara ute i god tid p.g.a. eventuell bindnings- och uppsägningstid i ditt nuvarande avtal. Du bör alltid kontrollera vilken bindnings- och uppsägningstid du har i ditt gällande avtal.

Du kan inte byta elnätsföretag

Du kan inte byta elnätsföretag. Du kan bara teckna elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet i området.

Vilket elavtal ska jag välja på Energimarknadsinspektionens webbplats

Se film om skillnaden mellan de olika elavtalen på youtube.com

Jämföra elpriser

Det finns omkring 130 elhandlare i Sverige att välja mellan. Elpriskollen.se är en tjänst där du kan jämföra elpriser på de vanligaste elavtalen från samtliga elhandlare i Sverige.

Jämför el och elavtal med Elpriskollen.se  

Om du är missnöjd

Om du är missnöjd med ditt elhandelsföretag eller elnätsföretag ska du börja med att kontakta kundservice hos företaget eller den som har handlagt ditt ärende. Hjälper inte det så kan du använda dig av Energimarknadsbyråns klagoguide.

Gå till Klagoguiden hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Hjälpte artikeln dig?