Byta elhandelsföretag

Om du ska byta elhandelsföretag ska du vara ute i god tid p.g.a. eventuell bindnings- och uppsägningstid i ditt nuvarande avtal. Se till att säga upp ditt nuvarande elavtal i tid och att du jämför priser och avtalsvillkor när du väljer ett nytt.

Observera att du inte kan byta elnätsföretag. Du kan bara teckna elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet i området där du bor.

Bytet av elhandelsföretag sker genom elavtal

Du byter enklast elhandelsföretag genom att teckna ett nytt elavtal med ett annat företag. Bytet sker automatiskt av det nya elhandelsföretaget, men du måste själv säga upp ditt gamla elavtal annars riskerar du att debiteras en så kallad brytavgift.

Innan du tecknar ett nytt avtal behöver du ta ställning ställning till följande:

  • Vilken pristyp du vill ha, fast eller rörligt? 
  • Bindnings- och uppsägningstid.
  • Startdatum för det nya avtalet och uppsägning av det befintliga.
  • Granska elavtalets särskilda villkor så att det inte innehåller några överraskningar. Kontrollera särskilt det som gäller fullmakter, lösenavgifter vid avtalsbrott samt om avtalet kan sägas upp om du flyttar.
  • Observera att jämförpriset kanske inte inkluderar kostnader för tilläggstjänster. Läs villkoren för att kontrollera om det kan tillkomma kostnader för till exempel försäkringar, trygghetspaket och banktjänster som gör avtalet dyrare än du trott.

Se jämförelser mellan kostnader för olika avtalstyper hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Tips och råd inför byte av elavtal hos Konsumenternas energimarknadsbyrå
Se film om skillnaden mellan de olika elavtalen på youtube.com

Jämföra elpriser

Det finns omkring 130 elhandlare i Sverige att välja mellan. Elpriskollen.se är en tjänst där du kan jämföra elpriser på de vanligaste elavtalen från samtliga elhandlare i Sverige.

Jämför el och elavtal med Elpriskollen.se  

Hjälp finns

Om du är missnöjd med ditt elhandelsföretag eller elnätsföretag ska du börja med att kontakta kundservice hos företaget eller den som har handlagt ditt ärende.

Konsumenternas energimarknadsbyrå har expertis om konsumenters rättigheter på elmarknaden och ger oberoende vägledning. Du kan vända dig till byrån för information om till exempel val av elavtal eller om du inte är överens med ett elbolag.

Till Konsumenternas energimarknadsbyrå

Gå till Klagoguiden hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Fick du svar på din fråga?