Välja elhandelsavtal

Du kan fritt välja vilken elhandlare du vill köpa din el från. Det finns över hundra att välja mellan. Innan du väljer elhandlare ska du först bestämma dig för vilken avtalstyp som passar dig bäst.

För samtliga elhandelsavtal anger elhandlarna priset i öre per kilowattimme (kWh). Utöver det tillkommer moms, kostnader för elcertifikat och oftast också en årsavgift. Kom ihåg att alltid fråga efter jämförpris. Då ska allt ingå.

Beslut vid val av avtal

När du väljer elavtal behöver du ta beslut om vilken pristyp avtalet ska ha. Om det ska vara fast, rörligt pris eller något annat. Oftast får du lägre elkostnader med ett rörligt elprisavtal, men inte alltid.

Se jämförelser mellan fast och rörligt elpris hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Fast pris

Med ett fast elpris behöver du inte bekymra dig om elprisets svängningar. När du väljer ett avtal med fast elpris betalar du samma pris per kWh under hela avtalstiden. De vanligaste erbjudandena för avtal om fast pris har en bindningstid på ett år, två år eller tre år.

Har du ett avtal om fast elpris är din elhandlare skyldig att påminna dig om att ditt avtal håller på att löpa ut. Det ska ske tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut. Elhandlare ska då informera dig om

  • datumet då avtalet upphör och
  • vad avtalets upphörande innebär för dig

Regeln finns för att du i lugn och ro ska kunna fundera över om du vill byta elhandelsavtal eller elhandlare.

Tänk på att om du bryter ett avtal under en avtalsperiod kan du få betala en lösenavgift, som beräknas enligt avtalsvillkoren.

Konsumenternas energimarknadsbyrå har expertis om konsumenters rättigheter på elmarknaden och ger oberoende vägledning. 

Till Konsumenternas energimarknadsbyrå


Rörligt pris

När du väljer ett avtal om rörligt elpris är ditt pris kopplat till prisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Rörligt elpris kan variera kraftigt under året och innebär risker.

Om elprisets utveckling hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Det rörliga priset baseras på elhandlarens volymvägda inköpspris för respektive månad. Det volymvägda rörliga priset tar hänsyn till när under månaden elen förbrukas. Det pris som råder under de timmar som kundkollektivet förbrukar mer el får ett större genomslag än det pris som råder när kundkollektivet förbrukar mindre el.

Mer om det rörliga prisets komponenter hos Konsumenternas energimarknadsbyrå. 

Rörligt pris kan tecknas antingen på löpande basis eller som tidsbestämt avtal på exempelvis sex eller tolv månader. Ett avtal med rörligt pris och bindningstid innebär att du inte kan skydda dig från oväntade prisuppgångar eller om du debiteras ett relativt högt pris av den elhandlare du valt. Avtal utan bindningstid och en månads uppsägningstid är därför bra om du väljer ett avtal med rörligt pris.

Timavtal

Precis som avtal om rörligt pris är ett timavtal kopplat till prisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Om du väljer ett timavtal innebär det att din elanvändning kommer att läsas av per timme och att ditt elpris kan variera timme för timme. Det skiljer sig därmed från ett vanligt avtal om rörligt pris där du betalar ett genomsnitt av månadens timpriser och för kundkollektivets förbrukningsmönster. Ett timavtal innebär risker för dig, men kan också innebära möjligheter att minska elkostnader om du kan flytta förbrukning från dyra till billiga timmar.

Mixavtal

Mixavtal innebär att du betalar en del av din elförbrukning till ett rörligt pris och resterande del till ett fast pris. De vanligaste bindningstiderna för mixavtal är ett år och tre år.

Anvisat avtal

Om du inte tecknar ett elhandelsavtal kommer ditt elnätsföretag att anvisa dig en elhandlare. Du kommer då att få betala ett så kallat anvisat pris, som ofta är betydligt högre än om du hade gjort ett aktivt val.

Ursprungsmärkt el

Hur mycket elen påverkar miljön beror bland annat på hur elen produceras och till hur stor del förnybara energikällor används i produktionen. Det finns några miljömärkningar av el, ofta baseras de på systemet för ursprungsmärkning av el. All el, oavsett energikälla, ursprungsmärks för att visa med vilken energikälla elen som säljs har producerats.

Om du köper el ursprungsmärkt med förnybara energikällor garanteras att det matas in lika mycket el från förnybara källor (vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft) som du använder. Du kan få betala lite extra för detta, men hos vissa elhandlare ingår miljömärkningen i ordinarie pris.

Här jämför du elpriser

På Energimarknadsinspektionens jämförelsesajt elpriskollen.se kan du på ett enkelt sätt jämföra priser och villkor från Sveriges samtliga elhandlare. Bestäm först vilken avtalstyp som passar dig och välj sedan vilken elhandlare du vill handla ifrån. Då har du gjort ett aktiv val.

Alla elhandlare är enligt lag skyldiga att rapportera sina priser till elpriskollen.se avseende fast pris, rörligt pris, mixat pris och anvisat pris. Här hittar du jämförpriser för samtliga dessa avtal, vilket gör det lätt att jämföra erbjudanden från olika elhandlare. Det kan vara bra att känna till att elhandlarna är skyldiga att ange jämförpris i sin marknadsföring.

Jämför elpriser och villkor på elpriskollen.se

Mer information och vägledning om avtal och priser hittar du hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Se film om skillnaden mellan de olika elavtalen på youtube.com

Fick du svar på din fråga?