Välja elhandelsavtal

Du kan fritt välja vilken elhandlare du vill köpa din el från. Det finns över hundra att välja mellan. Innan du väljer elhandlare ska du först bestämma dig för vilken avtalstyp som passar dig bäst.

För samtliga elhandelsavtal anger elhandlarna priset i öre per kilowattimme (kWh). Utöver det tillkommer energiskatt, moms och oftast också en årsavgift. Kom ihåg att alltid fråga efter jämförpris. Då vet du att allt ingår.

Fast pris

Med ett fast elpris behöver du inte bekymra dig om elprisets svängningar. När du väljer ett avtal med fast elpris betalar du samma pris per kWh under hela avtalstiden. De vanligaste erbjudandena för avtal om fast pris är ett år, två år och tre år.

Har du ett avtal om fast elpris är din elhandlare skyldig att påminna dig om att ditt avtal håller på att löpa ut. Det ska ske tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut. Elhandlare ska då informera dig om

  • datumet då avtalet upphör och
  • vad avtalets upphörande innebär för dig

Regeln finns för att du i lugn och ro ska kunna fundera över om du vill byta elhandelsavtal eller elhandlare.

Tänk på att om du bryter ett avtal om fast pris under en avtalsperiod kan du få betala en lösenavgift, som beräknas enligt avtalsvillkoren.

Rörligt pris

När du väljer ett avtal om rörligt elpris är ditt pris kopplat till prisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Rörligt elpris kan variera kraftigt under året och innebär risker.

Det rörliga priset baseras på elhandlarens volymvägda inköpspris för respektive månad. Det volymvägda rörliga priset tar hänsyn till när under månaden elen förbrukas. Det pris som råder under de timmar som kunderna förbrukar mer el får ett större genomslag än det pris som råder när kunderna förbrukar mindre el. Om du har ett avtal om rörligt pris kan priset ändras varje månad.

Rörligt pris kan tecknas antingen på löpande basis eller som tidsbestämt avtal på exempelvis sex eller tolv månader. Det löpande avtalet innebär att du med hänsyn till uppsägningstiden har möjlighet att byta elhandlare. I det tidsbestämda avtalet är du däremot bunden till elhandlaren under hela avtalstiden.

Timavtal

Precis som avtal om rörligt pris är ett timavtal kopplat till prisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Om du väljer ett timavtal innebär det att din elanvändning kommer att läsas av per timme och att ditt elpris kan variera timme för timme. Det skiljer sig därmed från ett vanligt avtal om rörligt pris där du betalar ett genomsnitt av månadens timpriser. Ett timavtal innebär risker för dig, men kan också innebära möjligheter om du kan flytta förbrukning från dyra till billiga timmar.

Mixavtal

Mixavtal innebär att du betalar en del av din elförbrukning till ett rörligt pris och resterande del till ett fast pris. De vanligaste bindningstiderna för mixavtal är ett år och tre år.

Anvisat avtal

Om du inte tecknar ett elhandelsavtal kommer ditt elnätsföretag att anvisa dig en elhandlare. Du kommer då att få betala ett så kallat anvisat pris, som ofta är betydligt högre än om du hade gjort ett aktivt val.

Ursprungsmärkt el

Hur mycket elen påverkar miljön beror på hur din el produceras och till hur stor del förnybara energislag används i produktionen. Du kan välja att köpa ursprungsmärkt el. Den märkningen garanterar att det matas in lika mycket el från förnybara källor (vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft) som du använder.

Bestämmer du dig för miljömärkt el kan du få betala lite extra för detta, men hos flera elhandlare ingår miljömärkningen i ordinarie pris.

Tre tips som sparar energi och pengar

  • Sänk inomhustemperaturen.
  • Släck lampan när ljuset inte behövs.
  • Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor.

Fler energispartips hittar du här

Här jämför du elpriser

På Energimarknadsinspektionens jämförelsesajt elpriskollen.se kan du på ett enkelt sätt jämföra priser och villkor från Sveriges samtliga elhandlare. Bestäm först vilken avtalstyp som passar dig och välj sedan vilken elhandlare du vill handla ifrån. Då har du gjort ett aktiv val.

Alla elhandlare är enligt lag skyldiga att rapportera sina priser till elpriskollen.se avseende fast pris, rörligt pris, mixat pris och anvisat pris. Här hittar du jämförpriser för samtliga dessa avtal, vilket gör det lätt att jämföra erbjudanden från olika elhandlare. Det kan vara bra att känna till att elhandlarna är skyldiga att ange jämförpris i sin marknadsföring.

Jämför elpriser och villkor på elpriskollen.se

Se film om skillnaden mellan de olika elavtalen på youtube.com

Mer information om avtal och priser hittar du hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Hjälpte artikeln dig?