Välja elhandelsavtal

Du kan fritt välja vilken elhandlare du vill köpa din el från. Det finns över hundra att välja mellan. Innan du väljer elhandlare ska du först bestämma dig för vilken avtalstyp som passar dig bäst.

För samtliga elhandelsavtal anger elhandlarna priset i öre per kilowattimme (kWh). Utöver det tillkommer moms, kostnader för elcertifikat och oftast också en årsavgift. Kom ihåg att alltid fråga efter jämförpris. Då ska allt ingå.

Nedan hittar du information som kan vara relevant när du ska välja elhandelsavtal.

Elbolagen med många klagomål

Konsumenternas energimarknadsbyrå publicerar nu en lista på elhandelsföretag som det klagats mycket på hos byrån och tips till den som har eller vill teckna avtal med något av företagen.

Se klagomålslistan hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

 

Välja elavtalets pristyp

När du väljer elavtal behöver du ta beslut om vilken pristyp avtalet ska ha. Om det ska vara fast, rörligt pris eller något annat. Oftast får du lägre elkostnader med ett rörligt elprisavtal, men inte alltid.

Se jämförelser mellan fast och rörligt elpris hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Fast pris

Med ett fast elpris behöver du inte bekymra dig om elprisets svängningar. När du väljer ett avtal med fast elpris betalar du samma pris per kWh under hela avtalstiden.

Rörligt pris

När du väljer ett avtal om rörligt elpris är ditt pris kopplat till prisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Rörligt elpris kan variera kraftigt under året och innebär risker.

Om elprisets utveckling hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Ett avtal med rörligt pris och bindningstid innebär att du inte kan skydda dig från oväntade prisuppgångar eller om du debiteras ett relativt högt pris av den elhandlare du valt. Avtal utan bindningstid och en månads uppsägningstid är därför bra om du väljer ett avtal med rörligt pris.

Timavtal

Om du väljer ett timavtal innebär det att din elanvändning kommer att läsas av per timme, det skiljer sig därmed från ett vanligt avtal om rörligt pris där du betalar ett genomsnitt av månadens timpriser. Ett timavtal innebär risker för dig eftersom timpriset kan variera kratigt, men kan också innebära möjligheter att minska elkostnader om du kan flytta förbrukning från dyra till billiga timmar.

Här jämför du elpriser

På Energimarknadsinspektionens jämförelsesajt elpriskollen.se kan du på ett enkelt sätt jämföra priser och villkor från Sveriges samtliga elhandlare. Bestäm först vilken avtalstyp som passar dig och välj sedan vilken elhandlare du vill handla ifrån. Då har du gjort ett aktiv val.

Alla elhandlare är enligt lag skyldiga att rapportera sina priser till elpriskollen.se avseende fast pris, rörligt pris, mixat pris och anvisat pris. Här hittar du jämförpriser för samtliga dessa avtal, vilket gör det lätt att jämföra erbjudanden från olika elhandlare. Det kan vara bra att känna till att elhandlarna är skyldiga att ange jämförpris i sin marknadsföring.

Jämför elpriser och villkor på elpriskollen.se

Mer information och vägledning om avtal och priser hittar du hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Se film om skillnaden mellan de olika elavtalen på youtube.com

 

Ursprungsmärkt el

Hur din elförbrukning påverkar miljön beror i första hand på hur elen producerats, el är som produkt inte klassad som miljöfarlig.

Energikällor i Sverige är t.ex. vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. All el, oavsett energikälla, ursprungsmärks för att visa med vilken energikälla elen som säljs har producerats. Ursprungsmärkningarna säljs av elproducenter till elhandelsföretag eftersom all el som säljs ska ha en ursprungsmärkning när den säljs till elkunden.

Det finns olika miljömärkningar av el, ofta baseras de på systemet för ursprungsmärkning av el. Märkningarna bygger på att lika mycket el med det ursprung som märkningen utlovar matas in i elsystemet, som mängden el du använder det året.

Vissa elhandelsföretag tar ut en särskild avgift för den ursprungsmärkta elen, andra inkluderar kostnaden för ursprungsmärkningen i ditt elpris. Om du inte väljer ursprungsmärkt el från någon särskild energikälla får du el från den s.k. residualmixen som är en blandning av el från s.k. förnybar elproduktion, kärnkraftsproducerad el och el från produktion med fossilbränsle.