Skönhetsingrepp

Ditt skydd vid skönhetsingrepp är svagt och oklart. Om du blir missnöjd med resultatet finns det ingen lag som direkt reglerar skyddet vid skönhetsingrepp, som till exempel vid laserbehandling, tatuering, botoxbehandling eller fillers. Däremot kan du ha rätt till ersättning om du skadas.

Med skönhetsingrepp menas både kirurgiska ingrepp och andra behandlingar som görs för att förändra utseendet, utan att det finns en medicinsk orsak till behandlingen. Det kan till exempel vara skönhetsoperationer, injicering av fillers och botox eller laserbehandling mot oönskad hårväxt.

Läs mer om laserbehandling på Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) webbplats

För icke-kirurgiska ingrepp finns standarden, SS-EN 16844:2017 (+A2:2019) Estetiska medicinska tjänster - Icke kirurgiska medicinska ingrepp, som bland annat ställer krav på utövarens kompetens. Injektionsbehandlingar som fillers och botox får till exempel endast utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Konsumenttjänstlagen gäller inte för skönhetsingrepp

Konsumenttjänstlagen gäller inte när det handlar om ingrepp på människor, men vissa delar i lagen kan ibland ändå tillämpas. Till exempel ska den som utför ingreppet göra det fackmässigt, det vill säga utföra tjänsten på ett sätt som förväntas av en professionell yrkesman. Om tjänsten inte utförs fackmässigt kan den ses som felaktig.

Skadad av ett skönhetsingrepp?

Även om ditt skydd vid skönhetsingrepp är svagt så kan du ha rätt till ersättning om du skulle skadas. Det kan till exempel bero på vilken försäkring företaget har, vilka villkor som gäller, vad det är för skada eller hur den uppstod.

Även produktsäkerhetslagen gäller i allmänhet för dessa typer av tjänster och enligt den lagstiftningen kan ett företag inte friskriva sig från ansvar. Om det inte står något alls om ersättning vid skada kan du kräva skadestånd om du kan bevisa att du har skadats eller blivit vårdslöst utsatt. Har företaget inte informerat dig om riskerna med behandlingen som skulle inneburit att du valt att avstå, kan du också ha rätt till skadestånd.

Behandling som kräver medicinsk kunskap

Om du gjort en behandling som kräver medicinsk kunskap och utförts av legitimerad personal så kan du ha rätt till ersättning från Patientförsäkringsföreningen, om inte företaget har en behandlings- eller ansvarsförsäkring som kan ersätta dig.

Om du vill klaga på vården på IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) webbplats

Läs mer om ersättning på Patientförsäkringsföreningens webbplats

Du kan anmäla farlig tjänst till Konsumentverket

Om du anser att du skadats av ingreppet på grund av brister i kompetens eller säkerhet kan du anmäla företaget och den farliga tjänsten till Konsumentverket.

Gör en anmälan om farlig tjänst till Konsumentverket 

Missnöjd med resultatet av ett skönhetsingrepp?

Om du är missnöjd med ett skönhetsingrepp och det dåliga resultatet beror på att den som utfört behandlingen inte har gjort det på ett fackmässigt sätt kan du ha rätt till ett nytt ingrepp eller pengarna tillbaka. Du kan även ha möjlighet att få skadestånd för de kostnader du haft för att rätta till det dåliga resultatet.

Resultatet av ett skönhetsingrepp kan ibland bli sämre än förväntat, trots att arbetet utförts rätt. Då får du titta på vad villkoren i avtalet säger. Om du har blivit garanterad ett bättre resultat än du fick kan du ha rätt att få behandlingen omgjord, alternativt få pengarna tillbaka.

Du kan även anmäla händelsen till ARN. Observera att de endast kan pröva ärenden där det inte krävs medicinsk sakkunskap och att beslutet inte är bindande för företaget.

Podd om skönhetsingrepp och patientsäkerhet

För mer information om vad du har för skydd och vad du som patient ska tänka på innan du gör ett skönhetsingrepp, lyssna gärna på Socialstyrelsens podd om skönhetsingrepp och patientsäkerhet där Konsumentverket och representanter från branschen också medverkar.

Här hittar du podden