Timeshare

logotyp delfinansieras av eu-kommissionen

Tidsdelat boende, så kallat timeshare säljs ofta på semesterorter. Oavsett vad som ingår i avtalet finns det vissa delar som inte kan avtalas bort, exempelvis ångerrätten.

14 dagars ångerrätt på avtal som är längre än ett år

Du kan ha rätt att ångra avtalet inom 14 dagar. För att du ska ha denna ångerfrist måste avtalet om tidsdelat boende vara längre än ett år och ge dig som konsument rätt att använda ett eller flera övernattningsboenden under mer än en tidsperiod.

Skicka ett skriftligt meddelande till företaget om att du vill häva avtalet. Det ska du göra inom 14 kalenderdagar från det att ni skrev på avtalet. Så länge meddelandet skickats innan ångerrätten löpt ut är hävningen giltig. Spara hävningsbrevet. Det är viktigt att du kan bevisa att du har skickat det.

Säljs ofta med aggressiva försäljningsmetoder

Företag säljer ofta timeshare och semesterklubbar genom aggressiva försäljningsmetoder. Det är vanligt att du blir stoppad på stranden av en säljare som frågar om du vill skrapa en lott. Lotten är gratis och ger vinst varje gång. Sen får du följa med till ett hotell där du får en visning samt information. Ofta använder företaget olovligen ordet ”investering” som ska locka dig att köpa. Efter ett långt samtal får du till slut ett förslag på att köpa exempelvis ett tidsdelat boende eller ett medlemskap i en semesterklubb.

Dina rättigheter

I lagtexten är det skillnad på två typer av avtal, tidsdelat boende och så kallad långfristig semesterprodukt. Båda typerna omfattas av samma regler och har i princip samma skydd för konsumenterna. Förutom tidsdelat boende och långfristig semesterprodukt finns andra typer som också omfattas av skyddet. Exempel på det är andelslägenhet, poängklubb, semesterklubb, reseklubb med mera.

Var uppmärksam på att företaget ofta vill ge dig ett erbjudande som inte omfattas av lagstiftningen. Du kommer sannolikt att, efter att kontraktet är påskrivet, bli informerad om att du till exempel inte har någon ångerrätt. Men tack vare lagstiftningen har du som konsument rättigheter som företaget inte får bortse ifrån:

  • Du har alltid minst 14 kalenderdagars ångerrätt på avtal som är längre än ett år. Du behöver inga särskilda skäl för att frångå avtalet.
  • Det är förbjudet för företaget att ta ut en handpenning under ångerrättsperioden.
  • Vid köp av så kallad ”långfristig semesterprodukt” ska du betala enligt en avbetalningsplan. Alla andra upplägg än det är förbjudna. Efter den första avbetalningen har konsumenten rätt att frånträda avtalet utan någon straffavgift genom att informera företaget inom 14 kalenderdagar efter att begäran om nästa delbetalning tagits emot.
  • Har du inte fått information och signerat en separat avtalsdel rörande din ångerrätt och förbudet mot handpenning förlängs ångerrätten till 1 år och 14 dagar från att avtalet ingåtts.
  • Du ska, i god tid innan avtalet skrivs på, få information vad du får. På Konsument Europas webbplats står det vad du har rätt att få information om, beroende på vad det är för typ av boende.

Mer om timeshare på Konsument Europas webbplats