Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Välja taxibolag

Du behöver inte välja den bil som till exempel står först i en taxikö. Du är fri att välja vilken taxi du vill. Samtidigt har en chaufför rätt att neka att åta sig en körning.

När du ska välja taxi ska du alltid kontrollera att:

  • fordonet har en gul registreringsskylt
  • det finns en taxameter och att den är aktiverad
  • förarlegitimationen är placerad väl synlig
  • prisinformation visas på fordonets utsida och insida med jämförpriser enligt reglerna.

Seriösa taxibolag följer de kvalitetsnormer som Svenska Taxiförbundet kallar God Taxitradition.