Tågresenär med funktionsnedsättning

Ett tågföretag får inte neka dig att resa med ett tåg på grund av funktionsnedsättning. Tågföretaget får inte heller ta ett högre pris även om du behöver extra hjälp.

Rätt till transport

Tågföretaget ska informera dig om vilka hjälpmedel som finns ombord på tåget. Du ska också få information om hur du kan ta dig in och ut ur vagnarna om du behöver extra hjälp med det.

Alla som reser med tåg har rätt till viss information från tågföretaget. Om du har speciella behov, till exempel på grund av nedsatt syn eller hörsel, ska tågföretaget anpassa informationen till dig så att du kan förstå den lika bra som alla andra.

Rätt till assistans

Påstigning och avstigning

Tågföretaget ska hjälpa dig på och av tåget. Om din resa innehåller ett byte ska du få hjälp med att byta till det anslutande tåget. Tågföretaget får aldrig ta betalt för hjälpen. Alla inblandade, det vill säga tågföretaget och järnvägsstationen, är skyldiga att samarbeta för att ge dig den hjälp du har rätt till.

Ombord på tåget

Ombord på tåget ska du som funktionsnedsatt kunna använda samma tjänster som alla andra passagerare. Personalen ombord på tåget ska hjälpa dig med detta om du behöver assistans.

Informera i tid

För att få den hjälp och assistans du har rätt till ska du informera tågföretaget och järnvägsstationen minst två dygn innan din resa om att du behöver hjälp. Om du inte har anmält dina behov i tid kan du inte räkna med att få hjälp. Men även om du inte har meddelat dina behov tillräckligt tidigt så ska du få all den hjälp tågföretaget och järnvägsstationen har möjlighet att ge dig.

Var på plats i tid

För att få den hjälp du har begärt ska du vara på plats på järnvägsstationen den tid som tågföretaget har bett dig. Tiden får inte vara mer än en timme före tågets avgång. Om du inte har fått en tid ska du vara där minst 30 minuter före tågets avgång.

Försenade och inställda tåg

Om en tågresa ställs in eller försenas har du rätt till hjälp från tågföretaget. Om du har funktionsnedsättning ska tågföretaget ge dig särskild hjälp så att du ska få samma assistans som alla andra passagerare. Det kan till exempel handla om hjälp med annan transport om tågresan avbryts.

Mer om dina rättigheter och ersättning vid försenat eller inställt tåg

Skadestånd

Om tågföretaget skadar eller har bort ett hjälpmedel du behöver för att underlätta din funktionsnedsättning har du rätt till skadestånd. Du har rätt till ersättning för hela det värde du har förlorat. Det finns ingen övre gräns för skadeståndet när det gäller hjälpmedel.

Anmäl om reglerna inte följs

Om du tycker att tågbolaget bryter mot de regler som gäller för dig med funktionsnedsättning kan du anmäla detta till Konsumentverket. 

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats