Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Tågbolag i strejk

Här kan du läsa mer om dina rättigheter om ett tågbolag går ut i strejk. Det kan vara svårt att veta vad som gäller, särskilt eftersom det kan vara ett bolag som säljer biljetten och ett annat som står för själva transporten.

Det här är dina rättigheter som konsument vid en tågstrejk:

För tågresor utrikes eller längre än 15 mil

  • Du har alltid rätt till information om förseningar för ditt eget tåg.
  • Är förseningen mer än 60 minuter har du, om det är nödvändigt, rätt till assistans i form av mat, dryck och hotell – oavsett om du står på stationen eller sitter på tåget.
  • Du har rätt att få tillbaka pengarna eller boka om resan om du inte kommer iväg. Om du kommer iväg och det senare uppstår en försening ska du få ersättning enligt samma gränser som om det inte hade varit strejk. 
  • Du kan själv välja om du vill boka om eller ställa in din resa och då få tillbaka pengarna, om ditt tåg skulle bli inställt. Du kan enbart boka om din biljett efter kontakt med tågföretaget – du kan alltså inte resa med egen bil eller ta taxi på eget bevåg och få ersättning för detta.
  • Enligt EU:s tågförordning, där regler om inställda tåg och förseningar omtalas, framgår att en konsument har rätt till fortsatt resa eller ombokning snarast möjligt på likvärdiga transportvillkor, om förseningen förväntas bli på mer än 60 minuter.
  • Du har inte rätt till ersättning om du fick information om förseningen före du köpte biljetten.

För tågresor kortare än 15 mil

  • Du har alltid rätt till information om förseningar för ditt eget tåg. Om tåget blir mer än 20 minuter försenat har du samma rätt till ersättning som om det inte hade varit strejk.
  • Du kan antingen välja att fortsätta resan med det försenade tåget och få ett prisavdrag på biljetten eller ordna egen transport och få ersättning för dina utlägg.
  • Du har inte rätt till ersättning om tågbolaget ändrar tidtabellen och informerar dig om ändringen senast 48 timmar före avresa.

Ovanstående rättigheter gäller alltid, tågbolaget kan inte hänvisa till att strejk är en extraordinär omständighet.

Ett tågbolag behöver inte ge ersättning i de fall då de har villkor som ger konsumenten mer än vad EU-förordningen kräver. EU-förordningen ger ett minimiskydd och det är alltså från detta som ett tågföretag inte kan friskriva sig. Tågbolaget kan dock friskriva sig från en eventuell utökad resegaranti som erbjuds frivilligt.