Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Tågbolag i konkurs

Om bolaget går i konkurs kan det vara svårt att få tillbaka dina pengar. Här informerar vi om vad du kan göra.

Anmäl krav till bolagets konkursförvaltare

Du kan anmäla dina krav på ersättning till bolagets konkursförvaltare. Anmälan ska vara skriftlig. Det ska tydligt framgå vilka krav du har på bolaget. Ta kopior av alla kvitton på de kostnader och utlägg som du har haft till följd av det som inträffat. Bifoga kvittokopiorna tillsammans med din skriftliga anmälan.

Har du betalat tågresan med kreditkort?

Om du har betalat resan med kreditkort kan det, trots konkursen, finnas en möjlighet att få ersättning för köpet. När du har handlat på kredit kan du, enligt konsumentkreditlagen, rikta samma krav mot kreditgivaren som mot säljaren. Vänd dig i första hand direkt till kreditgivaren och framställ dina krav. Om ni inte kommer överens kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för att få mer information och hjälp.

Har du betalat tågresan med andra kort?

Om du handlat med kort, men inte på kredit, kan kortföretaget ha egna regler som ger rätt till ersättning. Kontakta kortföretaget och fråga vad som gäller för ditt kort.

Hjälp av Utrikesdepartementet vid konkurs

Om bolaget du ska resa hem med går i konkurs när du är i ett annat land kan du hamna i svårigheter. Genom Utrikesdepartementet kan det finnas möjlighet att få låna pengar om du befinner dig i en nödställd situation. Behöver du pengar för att resa hem och du inte har tillräckligt med pengar på ditt bankkonto och dina anhöriga inte kan hjälpa dig, kan du få hjälp av ambassaden eller konsulatet. Observera att sådan hjälp är ett lån, som måste betalas tillbaka.

Är du försäkrad?

Det finns försäkringar som kan skydda dig mot bolagskonkurser. Om du har tecknat en reseförsäkring, vänd dig till ditt försäkringsbolag för att få veta om din försäkring omfattar konkursskydd. Om du har tecknat en försäkring mot bolagskonkurs, vänd dig till det ställe där du tecknade försäkringen. Tänk på att alltid läsa villkoren noga så du vet vad som ingår i försäkringen.

ARN prövar inte

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, prövar inte tvister då företag har gått i konkurs.