Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Tågbiljetter och avtal

På din tågbiljett ska det framgå vilket företag som står för resan. Vilka biljettyper som ska finnas bestämmer tågföretagen.

Tågbolaget har rätt att bestämma var det säljer biljetter till sina tågresor. Men du som resenär ska kunna köpa biljett på minst ett av de här sätten:

  • på ett biljettkontor
  • i en biljettautomat
  • via telefon
  • på internet

Du kan alltså inte kräva att få köpa en biljett på ett visst sätt. Om du inte kan köpa biljett på tågstationen ska det finnas information där om var och hur du kan köpa biljett i stället.

När du får biljetten (fysik biljett, sms-biljett, e-biljett etc.) ska det framgå vilket företag det är som står för resan. Vilka biljettyper som ska finnas och hur de ska se ut bestämmer tågföretagen själva i sina transportvillkor.

Tågföretaget är också tvunget att ge dig viss information före resan om du begär det. Det handlar till exempel om tidtabeller, priser och service ombord. Du ska också få viss information under resan, som vilken nästa station är och när anslutande tåg går.

Frånträda ett periodkort

Om du har köpt ett periodkort och en del av tågtrafiken som är viktig för dig ändras har du rätt att frånträda ditt köp av periodkort. För att du ska få göra detta ska tågbolaget ha gjort en större ändring av en tåglinje som är relevant för dig. Ändringen ska vara gjord efter ditt köp, och du ska inte ha kunnat förutse ändringen vid köptillfället. Den summa du får tillbaka ska motsvara den tid av periodkortet som återstår när du meddelar att du vill frånträda köpet.