Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Tåg

När du reser med tåg skyddas du av en EU-förordning och lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Välj det område du vill läsa mer om: