Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Skador på bagage och fordon på båtresan

Om ditt handbagage skadas eller förstörs och det är båtbolagets fel har du rätt till ersättning. Om skadan beror på en så kallad sjöfartsolycka är bolaget alltid ansvarigt för skadan. 

Ersättning för skadat handbagage

Allt bagage som du har i din hytt, i din bil på bildäck eller ansvarar för på annat sätt räknas som handbagage.

Om ditt handbagage skadas eller förstörs och det är båtbolagets fel har du rätt till ersättning.

Om skadan beror på en så kallad sjöfartsolycka är bolaget alltid ansvarigt för skadan. Som sjöfartsolyckor räknas förlisning, kantring, sammanstötning eller strandning, explosion eller brand samt fel i fartyget.

Ersättningen för skador på ditt bagage beräknas i så kallade särskilda dragningsrätter, SDR. Ersättningen ska vara lika stor som värdet du har förlorat på grund av att handbagaget har skadats eller förstörts. Du har dock inte rätt att få ut mer än maxbeloppet 2 250 SDR.

Ersättning för skadat fordon eller annat bagage

Annat bagage kan till exempel vara en bil, husbil eller husvagn du har tagit ombord på båten. Om båtbolaget kan bevisa att en skada beror på en händelse det inte kan påverka är det inte ansvarigt för skadan. I alla andra fall har du rätt till ersättning från båtbolaget.

Precis som för handbagage ska ersättningen täcka din förlust för det som skadats eller förstörts. Om det är ett fordon som skadats kan du maximalt få 12 700 SDR. Om det inte är ett fordon eller ett handbagage är det maximala beloppet 3 375 SDR.

Reklamera skadan så snart som möjligt

Det är viktigt att du så snart som möjligt efter att du upptäckt skadan meddelar båtbolaget detta. Om ditt handbagage skadats ska du anmäla det innan ni går i land. Annat bagage reklameras senast då du får tillbaka bagaget från båtbolaget. Om det inte var tydligt för dig direkt att bagaget var skadat ska du reklamera inom 15 dagar. Gör din reklamation skriftligen.