Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Skadat bagage

Du kan ha rätt till ersättning om ditt bagage skadas när du flyger. Men se till att du begär ersättning av rätt företag.

Vid paketresor är det arrangören av resan som ansvarar för ditt bagage under den tid arrangören har hand om det. Det betyder att du kan ha rätt till ersättning om ditt bagage skadas. Om du har köpt en reguljär flygbiljett är det flygbolaget som ska ersätta dig. Bestämmelserna gäller både för inrikes och utrikes resor.

Rätt till ersättning

Flygbolaget ansvarar för allt incheckat bagage som är tillåtet att ta med. Om bagaget som du har checkat in har skadats kan du kräva ersättning. Flygbolaget behöver inte ersätta dig om ditt bagage har gått sönder på grund av bagagets egenskaper, till exempel om det är gjort av glas. Det behöver inte heller ersätta dig om bagaget hade ett fel eller en svaghet som gjorde att det gick sönder. Bagage som kan vara svårt att få ersättning för är till exempel känslig elektronik, saker i skört material eller saker som du har packat i en väska i ömtåligt material.

Du måste reklamera direkt när du upptäcker skadan, dock senast 7 dagar efter att du har tagit emot ditt bagage.

Flygbolagets skadeståndsansvar för skadat bagage är begränsat till 1 288 SDR (vilket motsvarar cirka 17 170 kronor eller cirka 1590 euro) per passagerare.

Värdefullt bagage

Om ditt bagage är värt mer än 1 288 SDR (vilket motsvarar cirka 17 170 kronor eller cirka 1 590 euro) kan du berätta det för flygbolaget när du checkar in bagaget. Genom att du gör en sådan så kallad ”särskild förklaring” kan du få högre ersättning om ditt bagage skadas eller förloras. Då gäller i stället det belopp som du berättar för flygbolaget. Bolaget har rätt att ta ut en avgift av dig när du gör en ”särskild förklaring”. Du kan dock aldrig få högre ersättning än vad ditt bagage är värt.

Vid klagomål

Om du vill klaga på bagagehanteringen ska du i första hand vända dig till flygbolaget. Även om du har köpt din resa av en resebyrå så är det flygbolaget du ska kontakta. Om ni inte kommer överens kan du få hjälp av Hallå konsument.

Undantag

Om flygbolaget har villkor som förbjuder dig att packa ner vissa saker i incheckat bagage så kan du inte räkna med att få ersättning om du trots det packat ner sådana saker och de försenas, skadas eller försvinner. Det kan vara saker som värdehandlingar, nycklar, affärsdokument, viss elektronik och värdesaker.