Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Sammanlänkade researrangemang

I nya paketreselagen, som började gälla den 1 augusti 2018, ingår även resepaket som går under benämningen sammanlänkat researrangemang. Ett sammanlänkat researrangemang består av minst två olika typer av resetjänster som avser samma resa och som inte utgör en paketresa.

Det sammanlänkade researrangemanget uppstår när du har bokat en resetjänst av ett företag, där företaget sedan underlättar för dig att för samma resa eller semester köpa ytterligare en resetjänst. Det handlar alltså om separata avtal som kan ha ingåtts med ett eller flera företag.

Med resetjänst avses:

 • passagerartransport, till exempel flyg eller buss
 • inkvartering, till exempel hotell eller stuga
 • hyrbil eller hyra av motorcykel
 • turisttjänst, till exempel konsert, museibesök eller annan utflykt.

För att det ska bli ett sammanlänkat researrangemang ska det första företaget, efter att du bokat en resetjänst:

 • genom förmedling eller på annat sätt underlätta för dig att boka ytterligare en resetjänst vid ett enda besök i företagets lokal eller vid en enda kontakt med företagets försäljningsställe,
  eller:
 • på ett riktat sätt förmedla eller på annat sätt underlätta för dig att boka ytterligare en resetjänst från ett annat företag och denna bokning görs inom 24 timmar från att bokningen av den första resetjänsten bekräftades.

Exempel på sammanlänkat researrangemang

Ett sammanlänkat researrangemang kan uppstå när du befinner dig i en resebyrås lokal och bokar en flygresa. Om du efter att avtalet ingåtts också bokar en hotellövernattning som du ska nyttja under samma semester, klassas det som ett sammanlänkat researrangemang.

Ett annat exempel är när du bokar en flygresa på internet och det finns en länk till andra erbjudanden i bokningsbekräftelsen du får via e-post. Det kan till exempel vara länk till en hemsida där du kan boka utvalda hyrbilar på ditt resmål, och du inom 24 timmar gör en sådan bokning.

Dina rättigheter

Det är viktigt att vara medveten om att du inte har samma rättigheter om du köper ett sammanlänkat researrangemang som när du köper en paketresa. 

Sammanlänkade researrangemang omfattas av resegaranti, vilket innebär att du kan få ersättning om företaget går i konkurs efter att du bokat en resa.

Mer om resegaranti i artikeln Paketresearrangör i konkurs

Informationsskyldighet

Det företag som sålde den första resetjänsten ska, innan ett sammanlänkat researrangemang uppstår, ge dig följande information:

 • att du inte omfattas av de lagstadgade rättigheterna som gäller för paketresor
 • att företaget som ska utföra resetjänsterna endast ansvarar för att utföra sin egen tjänst
 • vilken resegaranti som gäller för din resa, och vem som ansvarar för utbetalning.

Informationen ska ges genom en standardinformationsblankett. Om företaget inte ger dig informationen eller inte har resegaranti får du vissa ytterligare rättigheter som annars endast gäller för paketresor. Bland annat ges du rätt att avbeställa eller överlåta resan. Vid fel i resan kan du ha rätt till ersättningsarrangemang, prisavdrag och/eller skadestånd enligt paketreselagen.

Företagets ansvar vid fel i tjänsterna

Vid sammanlänkade researrangemang ansvarar respektive företag endast för utförandet av sin egen tjänst. Om du är missnöjd med en tjänst ska du alltså vända dig till det företag som utför eller ska utföra resetjänsten.

Observera att detta endast gäller om företaget som underlättade uppkomsten av det sammanlänkade researrangemanget har uppfyllt sin informationsskyldighet samt har den resegaranti som krävs. Om företaget inte uppfyller dessa krav läggs ansvaret för samtliga delar av paketresan på det företaget och du kan vända dig dit vid fel i resan.

Om det blir fel vid bokningen

Om det blir fel i din bokning och felet inte beror på dig kan du i vissa fall ha rätt till ersättning om du får göra extra utlägg. Om orsaken exempelvis är ett tekniskt fel i bokningssystemet eller om ett företag som åtagit sig att boka åt dig gör fel, till exempel stavar ditt namn fel på flygbiljetten.