Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Så mycket kan du få i ersättning om flyget ställs in

Flygbolaget ska ge ersättning till passagerare som drabbas av en inställd flygning. Det finns två typer av ersättning som du kan få, kompensation och skadestånd.

Kompensation

I EU:s regler finns vissa bestämda belopp i euro.

  • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer,
  • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa,
  • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns undantag från rätten till ersättning i euro och beloppen kan i vissa fall även halveras.

Skadestånd

Om din flygning ställs in kan du ha rätt till ersättning för kostnader du har fått på grund av den inställda flygningen. Du måste kunna bevisa vilka kostnader du har haft och kostnaderna måste vara kopplade till händelsen för att du ska kunna begära ersättning för dem. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis.

Ordna även med intyg från din arbetsgivare som du kan visa upp om du vill ha ersättning för förlorad inkomst.

Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande på grund av det inställda flyget.

Du kan få högst 5346 SDR (vilket motsvarar cirka 71 300 kronor eller cirka 6600 euro) som ersättning för dina utgifter.

Flygbolaget behöver inte alltid ersätta dig. Om bolaget kan visa att det har gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika skadorna, eller att flygbolaget kan visa att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder, behöver det inte ersätta dig.

Undantag från kompensationen

Att flyget är inställt innebär inte att du automatiskt har rätt till ekonomisk kompensation. Om du har rätt till ersättning eller inte avgörs av när du fick besked om den nya restiden och hur mycket den skiljer i tid från den ursprungliga tiden. Däremot måste assistans i form av val mellan ombokning eller avbokning alltid erbjudas. Detta gäller oavsett orsaken till att flyget ställs in och oavsett när du fått information om det inställda flyget.

I följande fall har du INTE rätt till kompensation, men du kan ha rätt till skadestånd:

  • när du har fått information om ändringen 14 dagar eller mer innan planerad avresa. Då spelar det ingen roll vad din nya avresetid eller ankomsttid är.
  • när du har fått information om ändringen 7–13 dagar innan planerad avresa, och din nya avresetid är högst 2 timmar innan den ursprungliga avresetiden och din nya ankomsttid är senast 4 timmar efter den ursprungliga ankomsttiden.
  • när du har fått information om ändringen mindre än 7 dagar innan planerad avresa, och din nya avresetid är högst 1 timme innan den ursprungliga avresan och din nya ankomsttid är senast 2 timmar efter din ursprungliga ankomsttid.
  • när din flygning ställts in på grund av extraordinära omständigheter

Kompensationen kan halveras om du blir ombokad

Även om du har rätt till ersättning i euro kan beloppet halveras om flygbolaget bokar om dig till en annan flygning. Ankomsttiden för den nya flygningen får då inte överstiga den ursprungliga med mer än ett visst antal timmar beroende på flygningens längd. I följande fall kan din kompensation halveras:

  • när flygsträckan är högst 1 500 km är grundersättningen 250 euro. Men om förseningen blir mindre än 2 timmar jämfört med den ursprungliga får du hälften, det vill säga 125 euro.
  • när flygsträckan är mer än 1 500 km inom EU, samt om du flyger 1 500–3 500 km utanför EU är grundersättningen 400 euro. Men om förseningen blir mindre än 3 timmar jämfört med den ursprungliga får du hälften, det vill säga 200 euro.
  • när flygsträckan är mer än 3 500 km utanför EU och omfattas av EU:s regler är grundersättningen 600 euro. Men om förseningen blir mindre än 4 timmar jämfört med den ursprungliga får du hälften, det vill säga 300 euro.

Extraordinära omständigheter

Flygbolaget är inte skyldigt att ersätta passagerarna med eurobeloppen om det inställda flyget beror på ”extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”, så kallad force majeure. Exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är politisk instabilitet, väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga, säkerhetsrisker, oförutsedda brister i flygsäkerheten och när det pågår strejker som påverkar verksamheten för flygbolaget. Bedömningen görs alltid från fall till fall. Det innebär att det inte finns några bestämda situationer som är extraordinära.

Hur ska betalning ske?

Flygbolaget är skyldigt att betala ut återbetalning för biljettkostnader inom 7 dagar. Återbetalning av biljettkostnader, och även ersättningen i euro, ska betalas kontant, med elektronisk banköverföring, med bankgirering eller med check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt.