Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Så mycket kan du få i ersättning om flyget är försenat

Det finns två typer av ersättning du kan få. Den ena är kompensation och den andra är skadestånd.

Kompensation

Flygbolaget ska ge ekonomisk ersättning till passagerare som drabbas av en försening på mer än tre timmar.

  • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer.
  • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar som är mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa.
  • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns undantag från rätten till ersättning i euro och beloppen kan i vissa fall även halveras.

Skadestånd

Om din flygning blivit försenad kan du ha rätt till ersättning för kostnader du har fått på grund av det försenade flyget. Du måste kunna bevisa vilka kostnader du har haft och kostnaderna måste vara kopplade till förseningen för att du ska kunna begära ersättning för dem. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis.

Ordna även med intyg från din arbetsgivare som du kan visa upp om du vill ha ersättning för förlorad inkomst.

Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande på grund av det försenade flyget.

Du kan få högst 5346 SDR (vilket motsvarar cirka 71 300 svenska kronor eller cirka 6600 euro) som ersättning för dina utgifter. Beloppet i kronor och Euro är beroende av aktuell växlingskurs för respektive valuta mot SDR.

Flygbolaget behöver inte alltid ersätta dig. Om bolaget kan visa att det har gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika skadorna, eller att flygbolaget kan visa att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder, behöver det inte ersätta dig.

Undantag från ersättningen

Att flyget är försenat innebär inte att du automatiskt har rätt till ekonomisk kompensation. Förseningen kan bero på extraordinära omständigheter.

Extraordinära omständigheter

Flygbolaget är inte skyldigt att ersätta passagerarna ekonomiskt om det försenade flyget beror på ”extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”.

Exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är politisk instabilitet, väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga, säkerhetsrisker, oförutsedda brister i flygsäkerheten och när det pågår strejk som påverkar flygbolaget. Bedömningen görs alltid från fall till fall. Det innebär att det inte finns några bestämda situationer som är extraordinära.

Hur ska betalning ske?

Flygbolaget är skyldigt att betala ut återbetalning för biljettkostnader inom 7 dagar. Återbetalning av biljettkostnader, och även ersättningen i euro, ska betalas kontant, med elektronisk banköverföring, med bankgirering eller med check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt.