Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Paketresearrangör i konkurs

Om din resa ställs in eller avbryts på grund av att företaget har gått i konkurs, kan du i vanliga fall få kompensation från resegarantin.

Resegaranti

Om din resa ställs in eller avbryts på grund av att paketresearrangören, eller företaget som underlättade uppkomsten av det sammanlänkade researrangemanget, har gått i konkurs, kan du få ersättning från resegarantin. Om inget annat framgår av villkoren som gäller för resegarantin hos företaget, kan du ansöka om ersättning från Kammarkollegiet. Resegarantin gäller inte för reguljära flygbiljetter.

Tidsfrist för att söka ersättning

Tiden du har på dig för att söka ersättning när resetjänsten ställs in får inte vara kortare än tre månader. 

Resegarantin gäller för:

  • Paketresor, bestående av minst två olika resetjänster. Resetjänsterna kan bestå av transport, boende, hyrbil eller en turisttjänst.
  • Sammanlänkade researrangemang

Om du själv har avbokat din paketresa på grund av att Utrikesdepartementet avårder från resor till ditt resmål kan du inte få ersättning ur företagets resegaranti vid en konkurs. Då måste du i stället anmäla dina krav på ersättning till konkursförvaltaren.

Läs mer och ansök om ersättning ur resegarantin på Kammarkollegiets webbplats

Konkursförvaltaren

Du kan också anmäla dina krav på ersättning till företagets konkursförvaltare. Anmälan ska vara skriftlig. Var tydlig med vilka krav du har. Ta kopior av alla kvitton på de kostnader och utlägg som du har haft till följd av det som inträffat. Bifoga kvittokopiorna tillsammans med din skriftliga anmälan.

Har du betalat flygbiljetten med kreditkort?

Om du har betalat resan med kreditkort kan det, trots konkursen, finnas en möjlighet att få ersättning för köpet. När du har handlat på kredit kan du, enligt konsumentkreditlagen, rikta samma krav mot kreditgivaren som mot säljaren. Vänd dig i första hand direkt till kreditgivaren. Om ni inte kommer överens kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för att få mer information och hjälp.

Har du betalat flygbiljetten med annat kort?

Om du handlat med kort, men inte på kredit, kan kortföretaget ha egna regler som ger rätt till ersättning. Kontakta kortföretaget och fråga vad som gäller för ditt kort.

Värdebevis kan bli värdelösa om bolag går i konkurs

Vissa resebolag erbjuder olika typer av värdebevis, till exempel voucher eller presentkort i stället för återbetalning när en resa ställs in. Det är okej, men om du hellre vill ha tillbaka pengarna ska du kunna kräva det.

Om värdebeviset gäller en paketresa är det viktigt att veta att värdebeviset inte omfattas av resegarantin. Detta innebär att ditt värdebevis kan bli värdelöst om researrangören skulle gå i konkurs.

Om du redan har betalat din paketresa med ett värdebevis och resan ställs in på grund av företagets insolvens, det vill säga att de inte kan betala sina skulder, eller konkurs så omfattas den av resegarantin. Ställs resan in av någon annan orsak och företaget senare går i konkurs och inte kan återbetala, så omfattas inte resan av resegarantin.

Läs mer om resegarantin på Kammarkollegiets webbplats

Hjälp av Utrikesdepartementet vid konkurs

Om arrangören du ska resa hem med går i konkurs när du är i ett annat land kan du hamna i svårigheter. Genom Utrikesdepartementet kan det finnas möjlighet att få låna pengar om du befinner dig i en nödställd situation. Behöver du pengar för att resa hem och du inte har tillräckligt med pengar på ditt bankkonto och dina anhöriga inte kan hjälpa dig, kan du få hjälp av ambassaden eller konsulatet. Tänk på att sådan hjälp är ett lån, som måste betalas tillbaka.

Är du försäkrad?

Det finns försäkringar som kan skydda dig mot konkurser. Om du har tecknat en reseförsäkring, vänd dig till ditt försäkringsbolag för att få veta om din försäkring omfattar konkurser. Om du har tecknat en försäkring mot bolagskonkurser, vänd dig till det ställe där du tecknade försäkringen. Tänk på att alltid läsa villkoren noga så du vet vad som ingår i försäkringen.

ARN prövar inte

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, prövar inte tvister då företag har gått i konkurs.