Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Priset för taxiresan

I Sverige är taxibranschen inte reglerad som i en del andra länder. Här råder fri prissättning och taxibolagen eller de enskilda taxiåkarna (så kallade friåkare) kan därför sätta vilket pris de vill.

Alla taxibolag måste dock ange jämförpriser för resor på olika tider veckans alla dagar. Jämförpriset räknas alltid ut för en typresa som är 10 km och tar 15 minuter. Denna prisinformation ska utformas på ett speciellt sätt och tydligt placeras på utsidan och insidan av bilen. Det ska vara enkelt för dig som kund att bilda dig en uppfattning om det ungefärliga priset för den resa du vill göra. Många taxichaufförer har möjlighet att ge ett uppskattat pris innan färden.

Det jämförpris som visas med stora siffror anger den aktuella bilens högsta jämförpris. Om jämförpriset för den taxiresa du ska göra överstiger 500 kronor, måste taxiföraren enligt lag alltid ge dig en prisuppgift innan resan påbörjas. Prisuppgiften ska ange ett högsta pris för resan, och du har rätt att få prisuppgiften skriftligt om du vill.

Fråga föraren om bolaget tillämpar fasta priser. Har du fått ett fast pris ska det vara inlagt och synligt i taxametern innan resan startar. Taxametern måste alltid vara aktiverad under resan.

Om du har förbeställt en taxi men själv inte är på plats vid utsatt tid är det vanligt att taxibolaget tar ut en kostnad för detta, ofta kallad väntetaxa. Denna kostnad ingår inte i det fasta priset.

Begär alltid taxameterkvitto. Om du betalar med kort ska du också få ett särskilt kvitto som skrivs ut från kortläsaren.