Om du skadas under tågresan

Under förutsättning att skadan inte står utanför tågbolagets kontroll har du rätt till ersättning för förlust eller skada till följd av dödsfall eller personskada.

Du har rätt till förskottsbetalning inom 15 dagar efter det att du anmält krav om ersättning.