Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Om du skadas under tågresan

Under förutsättning att skadan inte står utanför tågbolagets kontroll har du rätt till ersättning för förlust eller skada till följd av dödsfall eller personskada.

Du har rätt till förskottsbetalning inom 15 dagar efter det att du anmält krav om ersättning.