Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Om du skadas på flygresan

Om du skadas på flygresan kan du ha rätt till skadestånd från flygbolaget. För att få skadestånd måste skadan ha uppstått ombord på planet eller vid ombordstigning eller avstigning. Dessutom måste du kunna visa att skadan har lett till kostnader för dig.

Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvar vid kroppsskador eller dödsfall. För skador upp till 128 821 SDR (vilket motsvarar 1 717 351 kronor eller cirka 159 000 euro) kan flygbolaget inte neka ett ersättningskrav. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav om det kan bevisa att det inte orsakat skadan.

Förskottsbetalning

Om en passagerare dödas eller skadas ska flygbolaget betala det förskott som behövs för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov. Förskottet ska betalas ut inom 15 dagar från det att den person som har rätt till ersättning har identifierats. Vid dödsfall ska förskottsutbetalningen vara minst 16000 SDR (vilket motsvarar 213 300 kronor eller cirka 19 760 euro).

Inget eller minskat skadestånd

Om du själv har orsakat skadan eller medverkat till den, kan du få ett mindre skadestånd eller inget skadestånd alls. Det gäller även när du har skadats av någon annan passagerare.