Nekad ombordstigning

Flygbolag har rätt att neka flygpassagerare att gå ombord på grund av överbokning. Men du har alltid rätt till assistans och service från flygbolaget om du nekas ombordstigning. EU:s regler ger dig även rätt till ekonomisk ersättning. 

Välj det område du vill läsa mer om: