Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Nedgradering av bokningsklass

Om du blir anvisad till en plats av lägre standard på planet, än den som står på din biljett måste flygbolaget ersätta dig inom sju dagar.

Så stor blir ersättningen:

  • 30 % av biljettpriset på flygningar som är kortare än 1500 kilometer
  • 50 % av biljettpriset på flygningar inom EU som är längre än 1500 kilometer (med undantag av flygningar mellan EU och de franska utomeuropeiska departementen) samt på övriga flygningar mellan 1500 och 3500 kilometer.
  • 75 % av biljettpriset på flygningar som inte räknas in i de två första kategorierna, inklusive resor mellan EU och de franska utomeuropeiska departementen.