Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Missad anslutning

Om det är flygbolaget som orsakar så att du missar ett anslutningsflyg så är det flygbolaget som ska ansvara för det. Men det är inte säkert att du har rätt till ersättning. Det beror på om flygbolagen gjort sitt bästa för att undvika att du skulle hamna i situationen. En sådan åtgärd kan vara att omboka dig till ett passande flyg.

Om flygbolaget inte vidtagit tillräckligt med åtgärder kan du kräva att de betalar ut ersättning till dig. Om det tillkommer merkostnader för dig på grund av förseningen ska flygbolaget ersätta dig för det. Men kom ihåg att du måste begränsa dina kostnader.

Som mest kan flygbolaget ersätta dig med 5346 SDR (vilket motsvarar cirka 71 300 kronor eller cirka 6600 euro).

Reser du med olika flygbolag är det flygbolaget som orsakat din försening som du ska kontakta.

Reser du med separata biljetter som du själv har bokat är du själv ansvarig för att ha tillräckligt med tid mellan anslutningarna. Är det en resebyrå som bokat kan resebyrån bli ansvarig om det visar sig att bokningen gjorts på ett felaktigt sätt.