Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Lagarna som skyddar dig när du reser med flyg

Du omfattas av EU:s lagstiftning om du flyger från en flygplats inom EU samt Norge, Island och Schweiz, och flygresor där ett flygbolag från ett av de nämnda länderna flyger in i EU, Norge, Island eller Schweiz. I stora delar av världen gäller också Montrealkonventionen som ger passagerare rätt till ersättning vid försening eller vid problem med bagaget.

Lagstiftning inom EU om flygresor

Du omfattas av EU:s lagstiftning om du flyger från en flygplats inom EU samt Norge, Island och Schweiz, och flygresor där ett flygbolag från ett av de nämnda länderna flyger in i EU, Norge, Island eller Schweiz.

Hela förordningen (261/2004) på EU-rättens webbplats

Lagstiftning i övriga världen om flygresor

Inom stora delar av världen gäller samma grundläggande skydd eftersom många länder har undertecknat Montrealkonventionen. I dagsläget har 133 länder skrivit under Montrealkonventionen.

När gäller Montrealkonventionen?

Montrealkonventionen ger passagerare rätt till ersättning när flyget har försenats, personskador eller om du har haft problem med ditt bagage. Att få reda på om just din flygning omfattas av konventionen kan vara svårt eftersom man inte utgår från var flygbolaget är registrerat utan hur du har bokat biljetten. Läs avtalsvillkoren för resan eller fråga företaget du köpt din resa av.

Här kan du se vilka länder som skrivit under Montrealkonventionen

Mer om Montrealkonventionen i lagen om lufttransporter