Klaga på paketresan

Om paketresan eller innehållet i resan inte uppfyller vad du och paketresearrangören kommit överens om kan du ha rätt till prisavdrag och skadestånd. I vissa fall kan du även ha rätt att häva avtalet och få dina pengar tillbaka.

Klaga på plats

Reklamera så snart du kan och direkt till arrangörens representant på plats på resmålet. Arrangören ska då genast hjälpa dig och hitta en lösning på problemet. Om det inte går att lösa på plats kan du ta ditt ärende vidare när du kommer hem.

Inställda arrangemang

Om ett arrangemang som hör till resan ställs in, till exempel en utflykt, ska arrangören ordna något annat lämpligt. Det får inte kosta dig extra. Om det inställda arrangemanget innebär en försämring för dig kan du ha rätt till prisavdrag.

Andra fel på resan

Om något annat på resan inte uppfyller det som du och arrangören kommit överens om när du köpte resan ska arrangören i första hand rätta till felet. Det kan till exempel handla om att du får byta hotellrum eller att något trasigt behöver repareras. Detta ska ske inom rimlig tid, om inte ett omedelbart avhjälpande krävs. Du kan själv ange en tid inom vilken arrangören ska åtgärda felet, men den måste vara rimlig. Du kan ha rätt till prisavdrag för den tid felet fanns och i vissa fall också ha möjlighet att häva avtalet och få pengarna tillbaka.

Skadestånd

Om du lidit skada på grund av fel i paketresan, till exempel om du varit tvungen att göra egna utlägg, kan du ha rätt till skadestånd. Arrangören är inte skyldig att ersätta dig om felet berodde på dig eller på någon som inte har någon koppling till resan och arrangören inte har haft någon möjlighet att förutse eller undvika felet. Det gäller också om felet berodde på oundvikliga och extraordinära omständigheter.

Så här gör du när du vill klaga

Om du inte är nöjd med din paketresa ska du i första hand klaga hos arrangören. Gör det så snart som möjligt och allra helst på plats på resmålet. Beskriv vad du är missnöjd med och ge förslag på hur arrangören kan lösa problemet. Om du har köpt din resa genom en återförsäljare kan du även vända dig dit. Återförsäljaren ska skicka vidare dina klagomål till arrangören.

Om du har pratat med arrangören utan att komma fram till en lösning kan du ta hjälp av andra. Du kan kontakta Hallå konsument för att få vägledning i vilka rättigheter du har och hur du kommer vidare. Du kan också kontakta en konsumentvägledare i din kommun för vägledning. Därefter kan du kontakta arrangören igen.

Läs mer om hur du kan kontakta Hallå konsument

Sök din kommuns konsumentverksamhet

Anmäl till ARN

Har du och arrangören fortfarande inte kommit till en lösning är ni i en tvist. Du kan då göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN gör en opartisk prövning och talar sedan om vem som har rätt.

ARN är ingen domstol och arrangören är inte tvingad att följa deras rekommendationer. Om arrangören inte följer ARNs beslut kan du ta tvisten till domstol. 

Läs mer om hur det går till på ARN:s webbplats

Fler tips om hur du gör ett klagomål finns i vår Klagoguide