Klaga på flygresan

Om du vill reklamera din resa ska du i första hand vända dig till flygbolaget. Om ni inte kommer överens kan du få hjälp av Hallå konsument. Tänk på att reklamera så snart som möjligt. Huvudregeln är att du bör reklamera inom två månader.

Reklamera resa till flygbolaget

I första hand ska du kontakta flygbolaget. Även om du har köpt din resa av en resebyrå så är det flygbolaget du ska kontakta. Skriv ett brev eller e-postmeddelande till företaget och ange att du vill ha ersättning och varför. Ofta kan du reklamera via flygbolagets webbplats. Om du vill ha ersättning för utlägg, bifoga kopia på dina kvitton. Spara kopior på det du skickar.

Anmäl problem som du haft på flygresan

Om du inte får svar från flygbolaget eller om du får ett svar som du inte är nöjd med kan du vända dig till Hallå konsument.

Du kan få vägledning av Hallå konsument i vilka rättigheter du har och hur du kommer vidare. Du kan också kontakta en konsumentvägledare i din kommun för vägledning. Därefter kan du kontakta flygbolaget igen.

Läs mer om hur du kan kontakta Hallå konsument

Sök din kommuns konsumentverksamhet

Anmäl till Konsumentverket

Om flygbolaget inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom reserättigheter kan du anmäla det till Konsumentverket.

Gör en anmälan till Konsumentverket

Reklamationsblanketten "Flygpassagerares rättigheter"

En blankett som är gemensam för EU kan användas för reklamationer till flygbolag eller till nationella tillsynsmyndigheter, i Sveriges fall Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden ARN.

Använd blanketten om dina rättigheter inte tillgodosetts när du:

  • blev nekad ombordstigning,
  • om resan nedgraderades 
  • om resan blev inställd eller
  • om resan blev kraftigt försenad.

Ladda ner blankett (på svenska)

Form in English