Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Klaga på båtresan

Om du vill reklamera din resa ska du i första hand vända dig till båtbolaget som arrangerat din resa.  

Reklamera resa till båtbolaget

Om du vill klaga på din resa, det vill säga reklamera, ska du i första hand kontakta båtbolaget. Skriv ett brev eller e-postmeddelande till företaget och ange att du vill ha ersättning och varför. Det kan finnas information på båtbolagets webbplats om hur de vill ta emot reklamationer. Om du vill ha ersättning för utlägg, bifoga kopia på dina kvitton. Spara kopior på det du skickar.

Anmäl problem som du haft på resan

Om du inte får svar från båtbolaget, eller om du får ett svar som du inte är nöjd med, kan du kontakta Hallå konsument. Hallå konsument ger vägledning i vilka rättigheter du har och hur du kommer vidare. Du kan också kontakta en konsumentvägledare i din kommun för vägledning. Därefter kan du kontakta båtbolaget igen.

Läs mer om hur du kan kontakta Hallå konsument

Sök din kommuns konsumentverksamhet

Anmäl till Konsumentverket

Om företaget inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom reserättigheter kan du anmäla det till Konsumentverket.

Gör en anmälan till Konsumentverket