Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Inställt flyg

Om du drabbas av inställt flyg och din flygning omfattas av EU:s regler har du alltid rätt till assistans och service från flygbolaget. Du kan även ha rätt till ekonomisk ersättning.

Här kan du läsa mer om vad du har rätt till och när du kan få ekonomisk kompensation. 

Välj det område du vill läsa mer om: