Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Inställd eller avbruten paketresa

Om du köpt en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang kan du få tillbaka pengar via resegarantin. Det gäller om resan blir inställd eller avbruten på grund av konkurs hos företaget. Resegarantin gäller inte för reguljära biljetter.

Resegaranti

Om du köpt en paketresa eller sammanlänkat researrangemang kan du få tillbaka pengar via resegarantin. Alla företag som säljer paketresor, eller som genom förmedling eller på annat sätt har underlättat uppkomsten av sammanlänkade researrangemang, måste ha en resegaranti. Det fungerar som ett skydd för dig. Om din resa ställs in eller avbryts på grund av konkurs hos företaget kan du få kompensation från resegarantin. Om inget annat framgår av villkoren i resegarantin, kan du ansöka om ersättning från Kammarkollegiet. Resegarantin gäller inte för reguljära biljetter.

Tidsfrist för att söka ersättning

Tiden du har på dig för att söka ersättning får inte vara kortare än tre månader. Du måste söka senast tre månader efter att resan ställdes in.

Resegarantin gäller för:

  • Paketresor, bestående av minst två olika resetjänster. Resetjänsterna kan bestå av transport, boende, hyrbil eller en turisttjänst
  • Sammanlänkade researrangemang

Konkurs

Om företaget går i konkurs under resan kan det vara svårt för dig att ta dig hem. Då kan du bli tvungen att köpa en biljett för egna pengar. Men du behöver bara lägga ut pengarna tillfälligt. Alla företag som säljer paketresor eller sammanlänkade researrangemang måste ha en resegaranti. Det innebär att du kan få tillbaka pengar för ditt utlägg i efterhand.

Om du inte har möjlighet att betala hemresan med egna pengar kan det finnas möjlighet för dig att få ett lån av Utrikesdepartementet via en ambassad eller ett konsulat.

Extraordinaära omständigheter på resmål eller transport

En paketresa får avbrytas på grund av omständigheter som påverkar säkerheten på resmålet eller transporten. Det gäller exempelvis vid naturkatastrofer, krig och andra säkerhetsproblem eller utbrott av allvarlig sjukdom påresmålet. Ett exempel på en sådan händelse är tsunamikatastrofen i Asien 2004. Om en sådan händelse sker ska arrangören ordna gratis hemresa åt dig. Du kan även kräva prisavdrag från arrangören på grund av att resan blivit förkortad. 

Sådana händelser kan medföra att du inte kommer hem och blir kvar på ditt resmål längre. Det kan göra att du får ökade kostnader för till exempel boende och mat. Du kan begära ersättning från arrangören för dina utlägg. Men om arrangören kan bevisa att den försenade hemresan ligger utanför dess kontroll behöver arrangören inte ersätta dig i form av skadestånd.