Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Information om bussresan

Du har rätt att få information om din bussresa. Till exempel om din buss är försenad eller inställd. Informationen ska du få så fort som möjligt.

Som bussresenär är det din rättighet att få relevant information om resan. Dels ska du få information om vilka rättigheter du har enligt lag och vilka avtalsvillkor som är knutna till resan. Du ska få klar och tydlig information om vad en biljett kostar, tillgänglighet till fordon, stationer och hållplatser, tidtabell och linjesträckning samt kontaktuppgifter till bussbolaget.

Du ska få information om eventuella trafikstörningar. Det kan till exempel handla om att bussen blivit försenad eller inställd. Informationen ska också täcka in säkerhets- och trygghetsfrågor, exempelvis hur utrymning ska ske om det uppstår en nödsituation. Det ska framgå om du får ha med dig en cykel ombord på bussen.

Resenärer med funktionsnedsättning har rätt att få klar och tydlig information om resan och om sina rättigheter i en form som är väl anpassad för målgruppen. Informationen ska lämnas i den form som är mest lämplig för att resenärerna ska kunna ta del av den. När informationen lämnas ska särskild vikt läggas vid behoven hos resenärer med funktionsnedsättningar.