Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Försenat flyg

Om du drabbas av försenat flyg och din flygning omfattas av EU:s regler har du alltid rätt till assistans och service från flygbolaget. Du kan även ha rätt till ekonomisk ersättning.

Här kan du läsa mer om vad du har rätt till och när du kan få ekonomisk kompensation.

Det här räknas som en försening:

Enligt EU:s regler är det en försening om flygbolaget räknar med att flygningen fördröjs med minst:

  • två timmar vid alla flygningar på högst 1 500 kilometer
  • tre timmar vid alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och vid alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 kilometer
  • fyra timmar vid alla flygningar som inte omfattas av föregående punkter. 

När ditt flyg är försenat enligt reglerna har du alltid rätt till information, service och assistans. Du kan även ha rätt till skadestånd. Men för att du ska kunna få ekonomisk ersättning enligt EU:s regler måste förseningen vara minst tre timmar. Läs mer om det i artikeln ”Ersättning vid försenat flyg" via länken nedan.

Lyssna på Hallå konsuments podd om vad du har för rättigheter när flyget blir försenat