Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Försenat eller inställt tåg

Om du drabbas av ett inställt tåg eller ett tåg som är mycket försenat har du rätt till ersättning. Det har ingen betydelse om resan blev försenad före eller efter resans avgång. Vänd dig alltid direkt till tågföretaget för att få ersättningen som du har rätt till.

Beroende på hur lång din tågresa är har du rätt till olika nivåer av ersättning. För en tågresa som i sin helhet är kortare än 15 mil ska du få ersättning om tåget blir mer än 20 minuter försenat. För tågresor som går utrikes eller är längre än 15 mil ska du få ersättning om tåget blir mer än 60 minuter försenat.

Tänk på att du inte har rätt till ersättning om resan är längre än 15 mil och du har informerats om en försening före du köpte biljetten.

Välj det område du vill läsa mer om: