Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Försenat bagage

Du kan ha rätt till ersättning om ditt bagage blir försenat när du flyger. Men se till att du begär ersättning av rätt företag.

Vid paketresor är det arrangören av resan som ansvarar för ditt bagage under den tid arrangören har hand om det. Det betyder att du kan ha rätt till ersättning om ditt bagage blir försenat. Om du har köpt en reguljär flygbiljett är det flygbolaget som ska ersätta dig. Bestämmelserna gäller både för inrikes och utrikes resor.

Rätt till ersättning

Du har rätt till ersättning för kostnader som du drabbas av på grund av att ditt bagage försenas. Kostnaderna kan till exempel vara utgifter för kläder eller annat som du är tvungen att köpa medan du väntar på ditt bagage. Men kom ihåg att du måste begränsa dina kostnader. Köp inte det dyraste du kan hitta för det är inte säkert att du får full ersättning för det.

Kommer ditt incheckade bagage inte fram ska du anmäla detta så fort som möjligt vid bagageutlämningen. Skadan du har fått på grund av att du tvingas vänta på ditt bagage ska du reklamera skriftligt till flygbolaget. Detta måste du göra inom 21 dagar efter att du har fått tillbaka bagaget.

Vid klagomål

Om du vill klaga på bagagehanteringen ska du i första hand vända dig till flygbolaget. Även om du har köpt din resa av en resebyrå så är det flygbolaget du ska kontakta. Om ni inte kommer överens kan du få hjälp av Hallå konsument.

Undantag

Flygbolaget behöver inte betala skadestånd till dig om det har gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika skadorna. Det behöver inte heller betala skadestånd till dig om det var omöjligt för bolaget att ta till sådana åtgärder.