Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Försenad, inställd eller överbokad buss

Du har viss rätt till ersättning om din bussresa blir försenad eller ställs in. Alla bussbolag ska ha ett system för att lämna ersättning vid förseningar eller inställda resor. Kolla med bussbolaget för att få veta vad som gäller för just din resa.

Rättigheter vid försenade eller inställda resor

När du reser med buss inrikes och transportsträckan är 15 mil eller längre, eller när du reser inom EU och transportsträckan är 25 mil eller längre har du rätt till vissa valmöjligheter om resan:

  • blir inställd
  • försenas med mer än 120 minuter vid avgången från en terminal eller busshållplats.
  • bli överbokad

Så fort bussbolaget kan förutse problemet och du har fått information så ska du erbjudas två alternativ att välja mellan:

  • Att genomföra resan till slutdestinationen med den försenade bussen, eller ombokas till en resa med jämförbara villkor så snart som möjligt – utan att det kostar dig något.
  • Att få pengarna tillbaka. Denna ersättning ska betalas till dig inom 14 dagar från det att erbjudandet om återbetalning gjordes eller din begäran om ersättning togs emot av bussbolaget. Du kan också ha rätt att så fort som möjligt få en kostnadsfri returresa till platsen där du gick på bussen, som är den första avreseplatsen enligt transportavtalet.

Om bussen är mer än 120 minuter sen och bolaget inte erbjuder dig att välja mellan ovanstående alternativ, har du rätt att få pengarna tillbaka för biljetten – tillsammans med en ekonomisk kompensation som ska uppgå till 50 procent av biljettpriset. Du har rätt till denna ersättning inom en månad från det att du begär pengarna.

Hjälp på plats

För inrikes bussresor där transportsträckan är 15 mil eller längre eller för bussresor inom EU där transportsträckan är 25 mil eller längre, och som enligt tidtabellen är mer än tre timmar lång, finns särskilda regler för hur bussbolaget ska hjälpa dig på plats i samband med en försenad bussresa.

Om en sådan resa blir försenad mer än 90 minuter vid avgången från en terminal har du rätt till snacks, mat och dryck - förutsatt att bolaget har möjlighet att få fram detta i den situation som råder. Det du får ska stå i proportion till hur lång förseningen är.

Om förseningen gör att du måste övernatta under resan ska bussbolaget stå för kostnaderna för hotellrum eller annat boende. Bussbolaget ska också ordna transport till boendet. Bolaget har rätt att begränsa kostnaden för hotellet till 80 euro per natt och behöver ordna boende till dig i max två nätter. Rätten till boende gäller inte om den inställda eller försenade bussresan orsakats av svåra väderleksförhållanden eller naturkatastrofer som äventyrar en säker bussfärd.

Förseningar i kollektivtrafiken

För resor i kollektivtrafiken, där busslinjen i sin helhet är kortare än 15 mil, gäller andra bestämmelser om resan skulle bli försenad. Du kan antingen genomföra resan med en annan transport eller fortsätta resan med den försenade bussen, i båda fallen ska du få ekonomisk ersättning från bussbolaget.

Ersättning för annan transport

Om det finns rimliga skäl att anta att du kommer bli mer än 20 minuter försenad till den station eller hållplats som du ska resa till har du rätt att först genomföra resan med en annan transport och därefter få ersättning från bussbolaget. Den andra transporten kan till exempel vara kollektivtrafik, taxi eller en egen bil. Kostnaderna för den andra transporten ska vara skäliga, alltså rimliga i förhållande till omständigheterna och får i dagsläget inte överstiga 1182,50 kronor (1/40 av prisbasbeloppet). Det finns inga förutbestämda gränser för vad som är skäliga kostnader, utan det avgörs i varje enskilt fall.

Du kan också ha rätt till ersättning för en annan transport i samband med en försening, även om du inte hunnit köpa en bussbiljett. Bussen ska vara mer än 20 minuter sen och du ska särskilt ha planerat att resa med just den bussresa som blivit försenad. Det krävs normalt också att du har gjort vissa förberedelser, som att du har tagit dig till hållplatsen eller busstationen för att resa med bussen som blivit försenad.

Prisavdrag

Om du väljer att fortsätta din resa med den försenade bussen har du rätt till prisavdrag:

  • Om resan blir försenad mer än 20 minuter har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.
  • Om resan blir försenad mer än 40 minuter har du rätt att få tillbaka 75 procent av biljettpriset.
  • Om resan blir försenad mer än 60 minuter har du rätt att få tillbaka 100 procent av biljettpriset.

Begära ersättning

Om du vill begära ersättning för en annan transport, eller prisavdrag i samband med en försening, ska du kontakta bussbolaget så snart som möjligt (exempelvis genom brev eller e-post). Om du kontaktar bolaget inom två månader från det att du blev försenad räknas det som att du har hört av dig i tid.