Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Försenad eller inställd båtresa

Båtbolaget ska informera dig om en inställd eller försenad resa så snart som möjligt. Informationen ska ges max 30 minuter efter planerad avgångstid. Du ska också få information om nya avgångs- och ankomsttider så fort bolaget har information om detta. Du har också rätt till ersättning.

Här beskrivs reglerna i en EU-förordning som bestämmer dina rättigheter och som gäller inom hela EU samt mellan länder där det ena är medlem i EU. Förordningen gäller dock bara för resor med större båtar.

För mindre båtar, med maximalt tre besättningsmän eller tolv passagerare, är det i stället sjölagens regler som gäller.

Hela sjölagen kan du läsa på riksdagens webbplats

Information så snart som möjligt

Båtbolaget ska informera dig om en inställd eller försenad resa så snart som möjligt. Informationen ska ges maximalt 30 minuter efter planerad avgångstid. Du ska också få information om nya avgångs- och ankomsttider så fort bolaget har information om detta.

Hjälp från båtbolaget

Om en resa ställs in, eller när båtbolaget har skäl att anta att resan blir försenad med minst 90 minuter, ska du kostnadsfritt få snacks, mat och dryck från bolaget. Det du får ska stå i proportion till hur länge du behöver vänta.

Om du blir så mycket försenad att du måste övernatta ska båtbolaget kostnadsfritt ordna boende för dig ombord på båten eller i land. Bolaget har rätt att begränsa kostnaden till 80 euro per natt och behöver ordna boende i max tre nätter. Bolaget behöver inte erbjuda dig boende om den inställda resan eller förseningen beror på väderförhållanden.

Din rätt till ombokning och ekonomisk ersättning

När en resa ställs in, eller när båtbolaget förstår att resan blir försenad mer än 90 minuter, har du som köpt biljett rätt att välja mellan att boka om till en ny resa eller att få pengarna tillbaka.

  • Om du väljer ombokning ska det ske helt kostnadsfritt till en jämförbar resa så snart det är möjligt.
  • Om du väljer att få pengarna tillbaka har du, i de fall det är aktuellt, även rätt att få en kostnadsfri returresa till den första avresepunkten enligt transportavtalet. Du ska få tillbaka pengarna inom sju dagar.

Om du drabbas av en försening

Om du drabbas av en försening kan du ha rätt till ekonomisk ersättning från båtbolaget. Hur mycket pengar du får beror på hur länge resan försenas och hur lång tid båtresan var planerad att ta.

  • Resor upp till fyra timmar: Om förseningen är mellan en och två timmar har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset. Är du mer än två timmar försenad har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.
  • Resor mellan fyra och åtta timmar: Om förseningen är mellan två och fyra timmar har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset. Är du mer än fyra timmar försenad har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.
  • Resor mellan åtta och 24 timmar: Om förseningen är mellan tre och sex timmar har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset. Är du mer än sex timmar försenad har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.
  • Resor på mer än 24 timmar: Om förseningen är mellan sex och tolv timmar har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset. Är du mer än tolv timmar försenad har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.