Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Förlorat bagage

Du kan ha rätt till ersättning om ditt bagage tappas bort när du flyger. Men se till att du begär ersättning av rätt företag.

Vid paketresor är det arrangören av resan som ansvarar för ditt bagage under den tid arrangören har hand om det. Om du har köpt en reguljär flygbiljett är det flygbolaget som ska ersätta dig. Bestämmelserna gäller både för inrikes och utrikes resor.

Rätt till ersättning

Om flygbolaget erkänner att ditt bagage är förlorat, eller om det incheckade bagaget inte har kommit fram inom 21 dagar efter den dag då det skulle ha anlänt, har du rätt att få ersättning för vad ditt bagage var värt. Det är viktigt att du framför dina krav så fort som möjligt.

Flygbolagets skadeståndsansvar för förlorat bagage är begränsat till 1 288 SDR (vilket motsvarar cirka 17 000 svenska kronor eller cirka 1596 euro) per passagerare. Beloppet i kronor och Euro är beroende av aktuell växlingskurs för respektive valuta mot SDR.

Om ditt bagage är extra värdefullt

Om ditt bagage är värt mer än 1288 SDR (vilket motsvarar cirka 17 000 kronor eller cirka 1590 euro) kan du berätta det för flygbolaget när du checkar in bagaget. Genom att du gör en sådan så kallad ”särskild förklaring” kan du få högre ersättning om ditt bagage förloras. Då gäller i stället det belopp som du berättar för flygbolaget. Bolaget har rätt att ta ut en avgift av dig när du gör en ”särskild förklaring”. Du kan dock aldrig få högre ersättning än vad ditt bagage är värt.

Vid klagomål

Om du vill klaga på bagagehanteringen ska du i första hand vända dig till flygbolaget. Även om du har köpt din resa av en resebyrå så är det flygbolaget du ska kontakta. Om ni inte kommer överens kan du få hjälp av Hallå konsument.

Undantag

Om flygbolaget har villkor som förbjuder dig att packa ner vissa saker i incheckat bagage så kan du inte räkna med att få ersättning om du trots det packat ner sådana saker och de försvinner. Det kan vara saker som värdehandlingar, nycklar, affärsdokument, viss elektronik och värdesaker.