Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Flygstrejk

Flygpassagerares rättigheter regleras av en EU-förordning. Den gäller för hela EU samt för Norge, Island och Schweiz. När strejk är orsaken till att flyget inte går enligt tidtabellen gäller samma regler som för inställda och försenade flyg.

Du som drabbas av en inställd flygning på grund av strejk har framförallt dessa rättigheter.

  • Rätt till ombokning eller återbetalning av biljetten.
  • Rätt till mat och dryck.
  • Rätt till hotell.
  • Du kan även ha rätt till ersättning för utlägg eller kompensation.

Tänk på att om du väljer återbetalning av biljetten så har flygbolaget inte längre någon skyldighet att betala för hotell eller mat.

Vid extraordinära omständigheter vid ett inställt flyg kan flygbolaget helt eller delvis befrias från sitt ansvar att betala ut ersättning. Bedömningen om en omständighet är extraordinär eller inte görs alltid från fall till fall. Det innebär att det inte finns några bestämda situationer som alltid är extraordinära.

Om du har bokat en paketresa

Om du har bokat en paketresa är det researrangören som ansvarar för alla delar av resan. Detta gäller även när en tjänst ska utföras av någon annan än arrangören, exempelvis ett flygbolag.

Om det blir strejk ska researrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang som är lika bra eller bättre än det du har bokat. Om du får ett ersättningsarrangemang som är sämre ska researrangören erbjuda ett prisavdrag.

Vid strejk gäller samma regler som för inställt och försenat flyg