Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Flygresenär med funktionsnedsättning

Särskilda EU-regler skyddar dig som flyger och har en funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. Reglerna ska göra flyget mer tillgängligt för dig.

Ett flygbolag får inte neka dig att göra en bokning på grund av att du är funktionsnedsatt. Flygbolaget får inte heller neka dig att gå ombord om du har en giltig biljett.

Undantag

Ett flygbolag kan dock i specialfall neka dig att göra en bokning eller gå ombord ett flygplan på grund av att du har en funktionsnedsättning. Men det gäller bara om säkerhetskraven som ställs på ett flygbolag gör att du inte kan få resa med en viss avgång. Flygbolaget kan även hänvisa till säkerhetskraven om flygplanets storlek eller dörrar gör det omöjligt att ta ombord eller transportera personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om att de hjälpmedel du kan behöva inte får plats eller kan vara i vägen inne i planet.

Om du nekas att göra en bokning har du rätt att få skälen till detta från flygbolaget. Om du begär det ska du få dem i skriftlig form inom fem dagar.

Rätt till återbetalning eller ombokning

Om du inte får resa med en viss flygning på grund av säkerhetskrav ska flygbolaget alltid göra vad det kan för att erbjuda dig ett annat alternativ. Om du har bokat en biljett men nekas att gå ombord planet på grund av säkerhetsskäl har du rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning till en annan resa.

Krav på ledsagare

Om det krävs ur säkerhetssynpunkt, får ett flygbolag kräva att du som funktionsnedsatt har med en person som ledsagare för att ge dig assistans.

Meddela behov av assistans

Flygpassagerare som har funktionsnedsättning och är i behov av assistans rekommenderas att meddela detta minst 48 timmar före avgångstiden. Om inget meddelande skickas, ska alla rimliga ansträngningar tas för att erbjuda den assistans som behövs. Passagerare med funktionsnedsättning ska även infinna sig enligt angivna tider till mötespunkter eller check-in.

Information om säkerhetsregler

Du har alltid rätt att få flygbolagets säkerhetsregler som gäller för transporter av passagerare med funktionsnedsättning. Du har rätt att få informationen i ett tillgängligt format och på samma språk som övriga passagerare får information

Transportstyrelsen har mer information

Konsumentverket och Transportstyrelsen har ett gemensamt ansvar för att reglerna som skyddar passagerare med funktionsnedsättning följs.

Mer om att resa med funktionsnedsättning på Transportstyrelsens webbplats

Anmäl till Konsumentverket

Om du tycker att ett flygbolag eller en flygplats bryter mot reglerna kan du anmäla det till Konsumentverket.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats