Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Flyg

Här finns information om vilka rättigheter du har när du flyger, exempelvis försening, bagage och inställda flyg. Du kan även läsa om hur du kan minska riskerna för problem innan du reser. Vi hjälper dig också med hur du klagar på flygresan. 

Välj det område du vill läsa mer om: