Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Ditt ansvar som flygpassagerare

Som flygpassagerare har du många rättigheter tack vare Sveriges och EU:s lagstiftning. Men du har också ett ansvar och det finns flera saker som du är skyldig att följa.

Som passagerare är du skyldig att:

 • Kunna visa giltiga resehandlingar som till exempel giltig biljett. Om du reser med elektronisk biljett ska du kunna visa en giltig identitetshandling
 • Återbekräfta bokning om det krävs
 • Kontrollera biljetten så fort som möjligt för att se så den stämmer överens med din bokning
 • Kunna visa upp giltigt pass, visum eller andra resehandlingar när det behövs
 • Checka in och komma till gaten i tid
 • Genomgå säkerhetskontroll
 • Lämna fungerade kontaktuppgifter så att flygbolaget kan nå dig med information
 • Följa de avtalsvillkor som gäller

Du är dessutom skyldig att inte:

 • Checka in föremål som flygbolaget inte tillåter
 • Agera på ett sätt som utgör en säkerhetsrisk
 • Ha med bagage som utgör en säkerhetsrisk.

Flygpassagerare med funktionsnedsättning

Flygpassagerare som har funktionsnedsättning och är i behov av assistans rekommenderas att meddela detta minst 48 timmar före avgångstiden. Om inget meddelande skickas ska alla rimliga ansträngningar tas för att erbjuda den assistans som behövs. Passagerare med funktionsnedsättning ska även infinna sig enligt angivna tider till mötespunkter eller check-in.