Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Dina rättigheter vid nekad ombordstigning

Om du blir nekad ombordstigning har du alltid rätt till hjälp från flygbolaget. I vissa fall kan du ha rätt till ersättning. Vänd dig till flygbolaget med dina krav.

Avstå resan frivilligt

När ett flygplan är överbokat frågar flygbolaget om någon passagerare är beredd att avstå från sin plats frivilligt i utbyte mot vissa förmåner. Passagerarna och flygbolaget kommer själva överens om vilka dessa förmåner är. De som frivilligt lämnar sina platser till andra passagerare har alltid rätt till samma service, assistans, återbetalning och ombokning som de som inte lämnar sina platser frivilligt. Däremot har de inte samma rätt till ekonomisk ersättning.

Om det inte finns tillräckligt många frivilliga som avstår från sina platser får flygbolaget mot passagerares vilja neka dem att gå ombord. Ofta väljer flygbolag att neka ombordstigning för de passagerare som checkat in sist.

Flygbolaget ska informera sina passagerare

Flygbolaget ska alltid dela ut skriftlig information till passagerare som drabbas av nekad ombordstigning. Informationen ska innehålla fakta om dina rättigheter i EU.

Alltid rätt till service och assistans

Om du nekas ombordstigning har du alltid rätt till service och assistans, det vill säga hjälp från flygbolaget. Flygbolaget ska låta dig skicka två meddelanden gratis per telefon, e-post, telex eller fax till din destinationsort. Du ska även erbjudas gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Om du försenas en eller flera nätter, eller om det blir nödvändigt med en längre vistelse på en annan plats än du planerat, är flygbolaget också skyldigt att betala övernattning på hotell för dig. Flygbolaget ska dessutom stå för transporten mellan hotellet och flygplatsen.

Flygbolagets ansvar

En nekad ombordstigning gör ofta att passagerare försenas. Flygbolaget ansvarar för passagerares skador till följd av förseningar. Exempel på skador kan vara förlorad arbetsinkomst eller kostnader för köp som du har tvingats göra på grund att du blivit försenad.

Flygbolaget måste inte alltid ersätta dig. Om bolaget kan visa att det har gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika skadorna, eller att flygbolaget kan visa att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder, behöver det inte ersätta dig.

Vart ska du vända dig med dina krav?

Du ska vända dig till flygbolaget med dina krav. Om du har köpt en flygbiljett på en resebyrå är resebyrån som regel endast återförsäljare av flygbolagets biljetter. Du kan därför inte vända dig till resebyrån med dina krav.

Om du har rätt till kompensation i euro enligt EU:s regler och din flygning var del av en paketresa kan du vända dig till din paketresearrangör för att få hjälp med att kräva kompensationen. Om du inte vill få hjälp av din arrangör kan du på egen hand kontakta flygbolaget för att kräva kompensationen i euro.

Återbetalning eller ombokning

Om du mot din vilja nekas ombordstigning ska flygbolaget, förutom ersättningen i euro, erbjuda dig att välja mellan att

  • du får tillbaka kostnaden för hela den del av din biljett som du inte har kunnat utnyttja
  • din resa bokas om så att du kommer fram så fort som möjligt
  • din resa bokas om till ett annat tillfälle som passar dig.

I vissa fall kan du få tillbaka dina pengar och få en fri returresa till avgångsorten så fort som möjligt. Om din resa förlorat sitt syfte på grund av den inställda flygningen har du rätt att få tillbaka biljettkostnaden även för den del av resan som du redan har utnyttjat.

Om resan ombokas ska den bokas om till en likvärdig resa. Om flygbolaget erbjuder dig en ombokning till den region du ska till men till en annan flygplats ska flygbolaget även betala din transport mellan flygplatsen du skulle ha kommit till och flygplatsen som du erbjuds att flyga till i stället. Om du hellre vill transporteras någon annanstans kan du komma överens med flygbolaget om att du kostnadsfritt transporteras dit från den nya flygplatsen.

Om din flygning ingår i en paketresa och du vill avbryta din resa och få en återbetalning ska du inte vända dig till flygbolaget, utan i stället till din paketresearrangör. För att du ska kunna få tillbaka pengarna för din paketresa måste dessutom den nekade ombordstigningen innebära ett väsentligt fel på paketresan.

Betalning från flygbolaget

Flygbolaget är skyldigt att betala ut återbetalning för biljettkostnader inom 7 dagar. Återbetalning av biljettkostnader och ersättningen i euro ska utbetalas antingen kontant, med elektronisk banköverföring, med bankgirering eller med check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt.