Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Dina rättigheter om tåget försenas eller ställs in

Om ditt tåg ställs in eller blir mycket försenat har du rätt till ersättning från tågbolaget. Om du gör en längre resa har du dessutom rätt att få hjälp från tågbolaget i samband med förseningen.

För linjesträckning kortare än 15 mil

Om du reser med ett tåg eller ett pendeltåg vars linjesträckning är kortare än 15 mil, har du rätt till information om förseningen. Du ska få veta vad förseningen beror på, hur lång förseningen förväntas bli och vad det kommer ha för konsekvenser för dig som resenär. Det här gäller inte i de situationer då tågbolaget själva saknar information.

När du blir mer än 20 minuter försenad har du rätt till kompensation från tågbolaget. Du ska få kompensation oavsett om du reser vidare med en annan transport eller om du väljer att slutföra resan med det försenade tåget. Kompensationen är olika stor beroende på om du har blivit mer än 20, 40 eller 60 minuter försenad.

För utrikes tågresor eller med en linjesträckning längre än 15 mil

Om en tågresa som går utrikes eller är längre än 15 mil ställs in, eller om tågföretaget bedömer att tåget kommer att vara mer än en timme försenat till ditt resmål, ska du som resenär få välja mellan tre alternativ:

  • Du kan välja att inte genomföra resan. Då har du rätt att få tillbaka hela biljettpriset, det vill säga allt du har betalat för din tågbiljett. Om du har gjort ett tågbyte i resan och nästa del av resan ställs in eller bedöms bli försenad med mer än en timme har du rätt att avbryta resan. Du ska då få tillbaka hela biljettpriset. Du har även rätt att få en kostnadsfri resa tillbaka till platsen där din resa började.
  • Du kan välja att genomföra resan så snart som möjligt. Antingen med det försenade tåget eller med en ny ombokad resa. Transporten ska ske på så kallade "likvärdiga transportvillkor". Det kan till exempel vara med ett annat tåg, med buss eller med taxi. Vad som är likvärdigt bedöms från fall till fall.
  • Du kan välja att göra din resa en annan dag genom att boka om biljetten hos tågföretaget.

För alla tågresor

Undantag

Tänk på att du inte har rätt till ersättning om du har informerats om en försening innan du köper biljetten eller om ankomsttiden har försenats med mindre än 60 minuter genom fortsatt resa med en annan trafiktjänst eller ombokning.

Om du reser med giltigt periodkort eller abonnemang och om du upprepade gånger drabbas av förseningar eller inställd trafik får du vända dig till järnvägsföretaget och klaga.

Rätt till hjälp från tågföretaget

Om tåget avgår eller beräknas komma fram för sent har du rätt till information från tågföretaget. Så fort företaget vet ska du informeras. Om resan försenas med mer än en timme ska du även få hjälp från företaget.

  • Du har rätt till gratis mat och dryck på tågstationen eller på tåget. Det du får ska stå i proportion till förseningen.
  • Du har rätt till gratis boende och transport till boendet om du är tvungen att övernatta på grund av förseningen.

Om resan avbryts ska tågföretaget se till att du kommer fram till ditt resmål på annat sätt.

Skadestånd

Om du drabbas av en ekonomisk skada på grund av en försening eller ett inställt tåg kan du få ersättning för kostnader som uppstår medan du väntar på att komma fram till din slutliga destination. Kostnader du kan få ersättning för är mat, dryck och hotell om övernattning krävs. Du kan inte få ersättning för andra kostnader, till exempel missat flyg eller missat evenemang.

Reglerna för tågresenärers rättigheter gäller i hela EU.